Flexator ser positivt på framtiden

Med nya ägare och nylanserade produkter tar sig Flexator an byggsverige med gott självförtroende.

20141216_flexator

Efter många år i en gungande bransch är Flexators marknadschef Kristian Grimsbo en smula luttrad. Den stora finanskrisen 2008 var ett hårt slag mot byggbranschen och ett antal efterskalv har skapat en oförutsägbar marknad. Men Grimsbo ser positivt på den kommande tiden för Annebergsföretagets del.
– Byggsverige rullar och om vi kan undvika globala kriser ser vi att vi kommer ha några goda år framöver, säger han.

Påståendet är inte taget ur luften. Med ett antal affärer i ryggen – bland annat på studentboenden i Linköping och Göteborg – finns det all anledning att vara optimistisk. Ett starkt vapen i kampen om byggmarknaden lanserades i oktober: ett gruppboende vid namn Dalhem.
– Från årsskiftet 2014 började vi skicka ut enkäter till befintliga och nya kunder hur de ville utforma ett gruppboende. Sedan gjorde vi djupintervjuer med 20 av våra kunder och fastighetsbolag där vi frågade vad som var viktigt för dem. Utifrån alla dessa synpunkter, tankar och idéer tog vi fram det här gruppboendet Dalhem, säger Kristian Grimsbo.

Gruppboendet är anpassat för personer med fysiskt eller psykiskt handikapp.
– Den främsta styrkan är att det är så många som har varit och tyckt till och tänkt till. På så sätt har vi kunnat optimera huset. Det är ett hus med sex lägenheter och personaldelar på under 500 kvadrat. Den är väldigt yteffektiv, säger Kristian Grimsbo.

I och med att Dalhem är ett helt färdigt koncept får kunden tillgång till ett underlag för en investeringskalkyl direkt. I vanliga fall kan man behöva lägga hundratusentals kronor på att rita upp ett koncept för att sedan få reda på vad det kostar. Tid och pengar att spara, med andra ord.

Forskning för effektivare byggnation
I höstas knöt Flexator till sig en industridoktorand (Oskar Rosén Almberg, civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola) som sedan november inriktar sin forskning på bolagets tekniska plattformar och hur man kombinerar kvalitet och industriellt byggande för en ökad kundnytta.
– Oskar jobbar med vår modulariseringsprincip. Vi bryter ned våra moduler i mindre och mindre beståndsdelar. Det handlar om hur vi kan bygga effektivare, säger Kristian Grimsbo.

Flexators forskningsengagemang, med kommande avhandlingar och rapporter, kommer att komma hela branschen till del och bidra till bättre trähusbyggande i hela landet. Det verkar vara så Flexator jobbar – med ett engagemang som spiller över de egna företagsväggarna. Smart Housing Småland är ett sådant exempel: ett nätverk för innovation inom trä- och glasbyggnation, där Flexator är en tongivande partner och driver på forskning och utveckling i branschen.


Nya ägare

Från och med januari 2015 köper Inter IKEA Investments 65 procent av Flexators koncernmoder Nordic Modular Group. Den tidigare majoritetsägaren, Kungsleden, blir kvar som delägare.