Flödesförbättringar i fokus för OLF Inventory

Det händer grejer i Nässjö Industriby. Nyligen flyttade OLF Inventory in i en av lokalerna: ”det här blev ett lyft”, säger Per Ottosson, vid OLF Inventory, som hjälper kunder med flödesförbättringar.

20161114_olfinventory

Bakom OLF Inventory står Per Ottosson, en man med många logistikrelaterade chefsbefattningar genom åren – lagerchef, produktionsledare, logistikchef med mera. Sedan tre år driver han sitt eget företag och arbetar med flödesförbättringar inom produktion och lagerhantering ute hos kunder. Nyligen flyttade han in i ändamålsenliga lokaler i Nässjö Industriby, på Hantverksgatan i Nässjö.
–  Tidigare satt jag med en kontorsplats inne i lagret, så det här blev ett lyft, säger han.

Effektiva flöden
Ofta kommer OLF Inventory in i ett skede där ett företag ska bygga om eller bygga till sin produktionsanläggning, för att hjälpa till med att skapa bästa möjliga flöde.
– Många företag är jätteduktiga på att producera det som ska produceras, men ibland har man inte tänkt färdigt kring allt det här runtomkring. Hela kedjan från leverantör till kund måste fungera, säger han.

Mindre, växande företag som bygger till ”lite här och lite där”, står ofta inför en logistisk utmaning, menar Per Ottosson.
– Ett företag som växer med mer än tio procent per år får enligt min mening växtvärk, säger Per Ottosson.

Effektiva flöden handlar visserligen många gånger om ”hårdvara” – lagerutrymmen, maskiner, osv – men kanske ännu viktigare handlar det om mjukvaran, det vill säga människorna.
– Om inte människorna tänker eller arbetar på ett likartat sätt så fungerar inte flödet bra. Jag är gärna med och utvecklar människor, för jag ser vikten av att man både trivs och jobbar rätt. Jag menar inte att man ska springa snabbare, men att man kan jobba lite smartare.

Utöver rena konsultuppdrag har Per Ottosson även byggt upp en mindre verksamhet kring förvaring, där han bland annat lagrar ekonomidokument åt kunder. Dessutom destruerar han hårddiskar, när företag behöver försäkra sig om att den lagrade informationen inte ska kunna komma ut.

Nässjö Industriby erbjuder moderna industrilokaler för både större och mindre verksamheter genom ett flexibelt modulsystem, och ägs av Nässjö kommun.