Företagets Hälsokoll förenar kropp och själ

Ett nytt samarbete mellan Mavie och Friska Arbetsplatser ska ge heltäckande hälsokoll.

Walk and Talk är inte bara prat, det är en hel del verkstad också. Det är Sara Lindberg på Friska Arbetsplatser ett bevis på. Där träffade hon nämligen Chatrine Schander Ljungquist från företaget Mavie i Jönköping. Tillsammans har de startat samarbetet Företagets Hälsokoll – en nulägesanalys av hälsan på arbetsplatser.
– Vi gör en bedömning av det som kan vara bra, men också riskerna, både fysiska och psykosociala. Hur ser arbetsplatsen ut, hur mår medarbetarna, hur är kontakten med närmaste chef och så vidare. Den här analysen ska resultera i en hälsoplan – hur man kan arbeta vidare, säger Sara Lindberg.

Tillsammans täcker Chatrine Schander Ljungquist och Sara Lindberg in måendet hos både kropp och själ på en arbetsplats. Sara, sjukgymnast och ergonom, tar sig an den fysiska arbetsmiljön och det grundläggande regelverket som gäller på en arbetsplats medan Chatrine i egenskap av beteendevetare går djupare i in i det psykosociala området. En stor fördel är att de inte bara har teoretisk utbildning utan även lång praktisk erfarenhet från många olika verksamheter. De har jobbat inom företagshälsovård, sjuk- och friskvård, industri, både från golvet och som chef under flera år, vilket de har god nytta av när de genomför Företagets Hälsokoll.
– Jag tror verkligen på detta. Det kan bli en stor del av våra respektive verksamheter. Vi utför detta på både små och stora företag, säger Sara Lindberg.

Företagets Hälsokoll riktar sig till företag inom hela Jönköpings län. I nulägesanalysen väljer de att se glaset som halvfullt snarare än halvtomt, det vill säga de fokuserar på att arbeta vidare med arbetsplatsens styrkor för att på så sätt komma åt de förbättringar som behövs. Det är inte ovanligt att man i ett företag blir lite hemmablind och missar vad som fungerar extra bra, menar Sara Lindberg.
– Man har oftast väldigt bra stolar, höj- och sänkbara bord, men man använder inte möjligheten att stå eller ställer inte in stolen efter sin egen kropp och så vidare. Mycket handlar om att få folk att använda det man redan har, säger hon.

Hög sjukfrånvaro är dyrt för ett företag, på grund av kostnader för sjuklön och rehabilitering, att kompetens försvinner för en tid, kostnader för rekrytering av ersättare och så vidare.Även hög ”sjuknärvaro” kan vara kostsamt, eftersom man inte har möjlighet att prestera på en så hög nivå som man önskar.
– Att vi mår bra är en viktig bit i att prestera bra. Oavsett om sjukfrånvaron beror på livsstilen, en sjukdom eller för hög arbetsbelastning så har arbetsgivaren ett ansvar för rehabiliteringen.

Hur ser då den ideala arbetsplatsen ut?
– En idealarbetsplats ska genomsyras av att ”här trivs vi”. Andra viktiga bitar är möjlighet till variation, utveckling och att kunna bestämma själv över ens arbete, att det finns hjälpmedel och utrustning – och att det används, avslutar Sara Lindberg.

För att veta mer om Företagets Hälsokoll, gå in på www.friskaarbetsplatser.se eller www.mavie.se.