Företagsmassage förebygger förslitningar och ökar välbefinnandet

Friskvårdsbidrag kan användas till massage – ett sätt att minska dålig rörlighet och smärta, menar Terese Törnblom Lindstrand, massageterapeut.

Flertalet människor är spända och stela, anser Terese Törnblom Lindstrand, som vill råda bot på problemet. Som massageterapeut och hälsopedagog erbjuder hon massage både till anställda på företag och till privatpersoner. Hon har arbetat med massage på företag sedan 2001 och har nu även öppnat en praktik i Bodafors. Genom åren har hon varit på många olika sorters arbetsplatser såsom kontor, handelsträdgårdar och olika tunga produktionsarbetsplatser.
– Problematiken ser ungefär lika ut oavsett yrkeskategori. Det är axlar, skuldror och ländrygg som oftast tar stryk. Massagen mjukar upp spänningar i muskler och ökar genomblödningen och minskar därför skaderisken och man får en annan kroppsuppfattning. Jag ger även tränings- och stretchtips, när jag ser att det behövs, säger Terese.
– Friskvårdsbidraget, som många företag erbjuder sina anställda, kan utnyttjas till massage. Massage på arbetsplatsen är mycket omtyckt och det underlättar för de anställda att få massage på dagtid eller i anslutning till arbetsdagen. Det gynnar både arbetsgivaren och arbetstagaren, säger Terese.

Under den lyckade Bodaforsdagen i våras fanns Terese med och har fått nya kunder genom arrangemanget. Utöver massage leder hon gymnastik för grupper, även det ett sätt att förebygga smärta. Att minimera muskelsmärtor kan handla om något så enkelt som att värma upp inför arbetet och även ta rörelsepauser under dagen. Ergonomiska problem, att man sitter eller står fel, att man har dåligt ljus, datorn för långt ner eller trampar på ett hårt industrigolv hela dagarna, är faktorer som också påverkar hälsan.
– Oftast om man har ont handlar det om att musklerna är i obalans. Istället för att lida av dålig rörlighet och smärta kan man arbeta förebyggande med friskvård. Mitt arbete handlar om att se hela människan. Samma behandling fungerar inte på alla, då alla individer är olika, så jag anpassar behandlingen efter varje persons behov, avslutar Terese Törnblom Lindstrand.

För mer information:
Terese Törnblom Massage och Friskvård tel. 070-29 100 32