Förmånligt att anställa arbetslösa ungdomar

Arbetsgivare har möjlighet att anställa arbetslösa ungdomar med rätt kompetens och samtidigt få 85 procent av lönekostnaden betald.

Arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa ungdomar kan få ett särskilt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.
– Det här är en möjlighet för arbetsgivare att anställa någon och få större delen av lönekostnaden betald. Dessutom gör man en stor samhällsinsats, säger arbetsförmedlare Anki Johansson, ungdomsansvarig på Arbetsförmedlingen.

Stödet gäller för såväl tillsvidareanställningar som tidsbegränsade anställningar – heltid som deltid – och är 85 procent av den totala lönekostnaden. Vid anställning av en person under 27 år som deltar i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas tillkommer ett handledarbidrag på 150 kronor per dag under de tre första månaderna.
– Arbetsgivaren har möjlighet att pröva sig fram. Anställningen kan inledas med en praktiktid under en månad. Under den tiden får arbetsgivaren försäkringen betald via Arbetsförmedlingen, säger arbetsförmedlare Anna Henebäck.
– I många fall är det här personer som har fått utbildningar via Arbetsförmedlingen. Även om behovet av arbetskraft kanske är något mindre just nu, så kan det vara bra att ha kompetens på plats inför framtida större behov.

På tisdag den 11 december kl. 08.00-09.00 anordnar Nässjö Näringsliv AB och Arbetsförmedlingen ett frukostseminarium för arbetsgivare som vill veta mer om anställningsstödet. Anmäl dig här.

Vid frågor, kontakta Anna Henebäck, Arbetsförmedlingen: 010-488 24 48