Missa inte styrelseutbildning i januari

På tisdag 22 januari anordnar Executive People en grundläggande styrelseutbildning i Nässjö. Nässjö Näringsliv AB:s intressenter går till rabatterat pris.

Nässjö Näringsliv AB erbjuder sina intressenter rabatt på en utbildningsdag i januari. Det är Executive People som håller i en grundläggande styrelseutbildning som riktar sig till företagare och styrelseledamöter i små och medelstora aktiebolag – framförallt till dem som inte har en aktiv styrelse eller saknar erfarenheten om hur aktivt styrelsearbete ska drivas.

Målsättningen med kursen är att deltagarna efter dagen ska kunna:
• Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
• Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse
• Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter
• Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet
• Ge exempel på ekonomisk information som kan vara viktig för styrelsen
• Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året
• Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
• Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens
• Göra utvärdering av styrelsearbetet

Nässjö Näringsliv AB:s intressenter betalar 4900 kronor, övriga betalar 5950 kronor (exklusive moms). I priset ingår lunch, för- och eftermiddagsfika, utbildningsmaterial samt intyg efter fullgjord utbildning.

Executive People har utbildat över 600 personer i effektivt styrelsearbete och är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom området.

Datum: Tisdag 22 januari
Tid: Kl. 09.00-16.30
Plats: Nässjö Näringsliv AB, Karlagatan 3, Nässjö
Anmälan: >>Via Executive Peoples webbplats. Intressenter i Nässjö Näringsliv AB anger kod nässjö2013