Fyra nya anställningar till CFL Cargo

CFL Cargo har under de senaste 18 månaderna gått från sex till tio anställda.

20141125_cflcargo

Järnvägsbranschen är inte helt okomplicerad, speciellt för internationella operatörer. Olika ström- och signalsystem i olika länder gör att loken måste anpassas till flera standarder. Mellan Sverige och Danmark byts till exempel systemet mitt på Öresundsbron, vilket ställer specifika krav på loken. Samtidigt beslutar EU om nya standarder som ska införas, vilket ger tågoperatörer huvudbry kring huruvida man ska investera miljoner i att anpassa loken efter system som inom kort ändå kan komma att bytas ut. Mitt i denna djungel av beslut har CFL Cargo under den senaste tiden gått väldigt bra. På 1,5 år har de anställt fyra nya medarbetare – från sex till tio stycken.
– Det rör sig om tre lokförare och en marknads- och försäljningschef, säger Peter Furenberg, VD för CFL Cargo i Sverige.

Det Luxemburgägda företaget har sin Sverigebas i Nässjö och kör ett antal pendlar inom Sverige. Göteborg – Åhus, Ystad – Falköping, bland annat. Med tanke på att man har en internationellt förankrad organisation har de kapacitet att köra gods över i stort sett hela Europa. CFL Cargo slåss i Sverige mot väsentligt större aktörer, men ibland är den lilla storleken en fördel.
– Vi har en tajtare organisation och i mitt tycke har kunder lättare att ha kontakt med oss, vi är rätt flexibla. Även säljarna har bakomvarande järnvägskunskap, säger Peter Furenberg.

CFL Cargos kunder har med andra ord korta vägar direkt till beslutsfattarna inom bolaget, vilket kan vara en delförklaring till att det går så bra just nu. Efter att ha gått med förlust av och an under många år går man nu med vinst, och chansen finns att företaget växer ytterligare.
– Vår målsättning är att öka trafiken ytterligare och prioritet ett är gränsöverskridande verksamhet, avslutar Peter Furenberg.