Garpheden Holding köper Odenfönster

Odenfönster AB i Falköping har fått en ny ägare i form av Garpheden Holding AB, företrätt av Leif Garpheden och med säte i Jönköping.

Odenfönster kommer inte att ändra sin inriktning utan ska även framgent vara en tillverkare av trä- aluminiumfönster i specialutförande.

Garpheden Holding AB är ett av Nässjö Näringsliv AB:s cirka 350 intressentföretag.