Konsten att ta hand om sig själv

Självomhändertagande i en tid av stress och skenande sjukskrivningstal – Anna Thoursie och Lisa Bengtsell på Prodest levererar psykologiska insikter vid ett frukostseminarium på Nässjö Näringsliv AB.
Anna Thoursie och Lisa Bengtsell.
Anna Thoursie och Lisa Bengtsell (Prodest).

Stress och självomhändertagande står i fokus när Prodest föreläser hos Nässjö Näringsliv AB den 17 april. Anna Thoursie (socionom och psykoterapeut) och Lisa Bengtsell (psykolog) utgör duon Prodest, som med stor erfarenhet av det psykologiska fältet föreläser och handleder företag inom såväl ledarskap som självomhändertagande och ohälsa.
– Alla företag berör de här frågorna ibland. Det handlar om förändringar i organisationen eller att hantera personalens hälsa, konflikter eller samarbete överhuvudtaget. Och att lära sig hur vi som människor fungerar. I alla organisationer är det människor som driver. Man kan inte bara kunna maskinerna och produkterna, man måste kunna människorna, säger Lisa Bengtsell.

Säga nej till rätt saker
Sjukskrivningstalen ökar i landet och det är den psykiska ohälsan som står för den största delen. Det handlar ofta om att vi är dåliga på att ta hand om oss själva, menar Thoursie och Bengtsell. Stress i sig självt är ett naturligt tillstånd för oss men har blivit en källa till mycket osäkerhet i samhället. Det handlar om att hitta en balans, menar de.
– Ofta tänker man att man måste ta bort saker. Problemet är att vi ofta sätter gränser och säger nej till fel saker. Vi säger nej tack, jag kan inte komma på middagen för jag har så mycket att göra nu. Så plockar man bort sociala aktiviteter – kanske just det du hade behövt för att balansera upp det andra du har på gång i ditt liv, säger Anna Thoursie.

Att förverkliga sig själv
Stressen – den negativa stressen – smyger sig in på alla möjliga sätt. Det kan exempelvis handla om att man jämför sig med alla andras bästa sidor (ett fenomen som blir tydligare i och med sociala medier), vilket leder till ouppnåeliga mål. Den enorma självhjälpsindustrin vittnar om att människor söker efter sätt att hantera stress såväl som att förverkliga sig själva. Men vad är det att förverkliga sig själv? Det är ingen som egentligen vet, menar Lisa Bengtsell.
– Man får titta på saker som man gillar eller värderar – det här är viktigt för mig. För vissa personer är det viktigt att ha det gott ställt. För vissa personer är det viktigt att få känna att man bidrar med något meningsfullt eller att man får se sin trädgård växa upp. Att jag är där jag egentligen vill vara – inte där andra eller idealen vill att jag ska vara, säger hon.

Lätt att upptäcka – svårt att åtgärda
Ute på företag handlar det ofta om att skapa en god arbetsmiljö och förebygga psykisk ohälsa.
– Enligt tidningen Chef har chefer lätt att känna igen psykisk ohälsa hos sina medarbetare men har väldigt svårt att prata om det. De tycker att det är obehagligt att lyfta frågan – kanske någon blir ledsen och så vidare, säger Anna Thoursie.
– Inga företag har det egentligen lätt när det gäller de här frågorna. Vi kommer in när det redan har hänt eller för att förebygga. Det handlar ofta om psykisk ohälsa men också att förstå, hur ser beslutsgången ut hos oss? Vem sitter på ansvar, vem sitter på makt, fungerar ledarskapet? Det är frågor som alla arbetsplatser tjänar på att lära sig om, säger Lisa Bengtsell.

Frukostseminariet med Prodest äger rum fredagen den 17 april.
>> Mer information och anmälan