Gullbergs får etikstämpel

Gullbergs Kontorscenter i Jönköping har licensierats av R-företagen, vilket visar att företaget är att lita på.

Under måndagen den 19 november licensierades Gullbergs Kontorscenter i Jönköping av R-Företagen till att vara ett företag som sätter de etiska frågorna högt på dagordningen när det gäller sitt sätt att vara mot medarbetare och kunderna.

Företaget har kvalificerat sig för en R-licens på grundläggande nivå. Detta innebär att R-företagen har granskat Gullbergs Kontorscenter i Jönköping och funnit dem lämpliga för en prestigefyllt R-Licens ®. Företagets Regionschef Joakim Svensson fick motta ett bevis på att man nu är ett R-licensierat företag av Mats Franzén från R-Företagen i Jönköping.

En R-licenserad organisation är en trovärdig affärspartner och leverantör och visar på gott ledarskap och god företagskultur. Validerad forskning visar dessutom att värdestyrda företag och organisationer är lönsammare än de som jobbar utan. Ett företags R-licens syftar till att trygga beslutsunderlag för kunden.