De tar vindkraften till Höglandet

Efter flera års intensivt arbete ser Smålands Miljöenergi frukterna: efterfrågan på vindkraft växer.

20121214_smalandsmiljoenergi

De Höglandsbor som någon gång har klivit utanför sin egen port kan intyga att hembygden är ett hopplöst blåshål. Det har Otto Werneskog och Jan Lundberg inget emot. Som vd respektive styrelseordförande i Smålands Miljöenergi AB projekterar de istället vindkraft för storskalig elproduktion.
– Den lokala modellen vi står för gynnar arbetstillfällen i bygden. Målet är att engagera hela det lokala samhället och därigenom gynna närproducenterna finansiellt. Produktions- och servicepersonal, vägbyggnadsprojekt och andra kommunala näringar gynnas skatteintäktsmässigt av att ägandet förblir lokalt, säger Otto Werneskog.

Nio vindkraftverk i Sävsjö och Vetlanda har projekterats. Det innebär att man har engagerat berörda markägare, tecknat arrendeavtal, drivit tillståndsprocesser, skött vindmätning och undersökt terrängen för att kunna dra projektet framåt. Med tanke på att vindkraft och långsiktighet går hand i hand har resan varit lång innan målet skymtas, och det har inte alltid varit medvind. Men den småländska envisheten segrade.
– Det har varit en kamp att få likviditeten att räcka för att möta de ökande kostnaderna, Men viljan att lyckas gjorde att vi höll ut. Vi har gett oss attan på att det här ska gå. Och vi har sökt samarbetspartners ganska tidigt i projekten. Bland annat har intressenter av att äga vindkraftverk gått in som delägare. Två exempel är de kommunala energibolagen Vetab i Vetlanda och Eksjö Energi, säger Otto Werneskog.

Det finns stora fördelar med lokalproducerad el. Vid frakt av el i elledningar från norra Sverige till södra räknar man med att det finns ett bortfall på uppemot tio procent. I det här fallet går elen direkt in i Vetlanda respektive Stockaryd (Sävsjö).
– Med tre vindkraftverk blir Stockaryd med sina cirka 1000 invånare med råge självförsörjande. Det småländska höglandet är ju idealiskt när vi kan bygga över trädtopparna. Då hamnar vi i samma förutsättningar som kustnära lägen, säger Jan Lundberg som har tidigare erfarenheter från egna vindkraftsprojekt i Topperyd utanför Nässjö.

Smålands Miljöenergi satsar även i Finland, genom dotterbolaget Österbottens Miljöenergi. Genom ett nära samarbete med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och deras arrendeavtalsmodell blev Jan och Otto för tre år sedan inbjudna att föreläsa om den lokala vindkraftsutvecklingen i Vasa i Finland. Snart började markägare i Österbotten höra av sig.
– Det fanns ingenting i form av vindkraft där och det var bra vindläge, ungefär samma förhållanden som här på Höglandet. Vi har nu startat projektet för 130 vindkraftverk i Österbotten, säger Otto Werneskog.

Totalt är projektens investeringsvärde upp mot 4 miljarder kronor vid ett förverkligande och intresset är stort från investerare. Vikten av förnybara energikällor ökar globalt varje dag. Vindkraft är en av många pusselbitar som läggs för framtiden och för med sig många fördelar för planeten.
– En av vindkraftens fördelar är att man får en diversifierad ägarbild av energin. Du får inte en central maktgrupp, det blir spritt ägande och då blir det också mindre konflikter. Vi tänker inte så i Sverige men i många andra ställen i världen så är energin ofta upphov till konflikter, avslutar Otto Werneskog.