Han ger hopp till hopplösa företag

Gärde Wesslau Advokatbyrå och Advokatfirman Carler i Jönköping gick samman 1 september. Den samlade erfarenheten av de två byråerna kommer att ge ytterligare tyngd i lösningar för företag i regionen. I Nässjö är det Håkan Jansson som representerar Gärde Wesslau.

Det är oftast inte under de gladaste omständigheter man vänder sig till Håkan Jansson. Företaget går med förlust, man har kört fast och kanske inte ”ser skogen för alla träden”, det vill säga var problemet ligger. Men i åtta fall av tio lyckas Håkan Jansson att vända runt företaget – jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 20 procent.
– Det här är en syssla som på något sätt kräver att man har hållit på med det ett tag, säger Håkan Jansson, som jobbar med hela södra Sverige som arbetsfält, med utgångspunkt i Nässjö.

Idag är hälften av alla bolag i Sverige så kallade nollbolag, det vill säga företag som inte tjänar några pengar, eller går med marginell vinst eller förlust. Att ett företag är på fel väg kan bero på flera olika saker, menar Håkan Jansson: att affärsidén är fel eller att man har för många anställda i förhållande till vad man uträttar, exempelvis.
– Jag går in i ett företag och ser vilka resurser som krävs. Många företag har verksamheter i verksamheten och en del dras med lönsamhetsproblem för att man inte analyserat sin egen verksamhet tillräckligt. Ta ett åkeri till exempel, där dilemmat handlar om returtransporter och dieselpriser. En lösning där kan vara att gå från fasta priser och timpriser till att bara ta ut ett pris per kilometer, säger Håkan Jansson.

Att vända ett företag är egentligen inte bara ett jobb för en extern resurs, det kräver även att medarbetarna själva är involverade i processen och tror på en positiv förändring.
– Hela upplägget med en rekonstruktion kräver att företagaren har en bild att man kan överleva, om man sätter in åtgärder. Vad jag kan hjälpa till med är att åstadkomma en uppgörelse med fordringsägarna så att man kan fortsätta driva företaget, säger Håkan Jansson.

Från och med 1 september representerar Håkan Jansson Gärde Wesslau Advokatbyrå, som byrån fortsatt heter efter sammanslagningen med Advokatfirman Carler.