Bodaforsdagen blir av även 2013

Det kommer att bli en ny upplaga av Bodaforsdagen 2013. Beslutet togs efter en utvärdering av årets evenemang, vilket bedöms som en succé av Bodafors Näringslivsgrupp och dess medarrangörer.

– Nyligen utvärderade vi Bodaforsdagen 2012 tillsammans med ett 20-tal personer från företags- och föreningslivet, som jobbade med genomförandet av dagen. Vi gick igenom kommentarer som vi fick via mejl, sociala medier och personligen och kom fram till att alla var mycket nöjda med evenemanget. Vi drog till oss ungefär 1200 besökare, säger Bernd Lindemann, ordförande i Bodafors Näringslivsgrupp.

Bodaforsdagen genomfördes i maj. Redan under hösten sätts en projektgrupp ihop för att inleda planeringen av Bodaforsdagen 2013.