Har du en energismart innovation?

Energimyndigheten hjälper företag med bra idéer som har hög kommersiell potential. Syftet är att påskynda företags tillväxt med hjälp av villkorslån och därmed nå en snabbare spridning av innovationer inom energiområdet än vad som annars skulle vara möjligt.

För små nya företag som vill veta mer om stödet, läs Energimyndighetens faktablad om vad som krävs för att uppfylla kriterierna.