Höglandet får en ny vindkraftspark

Utanför Vetlanda har en ny vindkraftspark börjat ta fart. Parken har projekterats fram av Smålands Miljöenergi och totalt kommer 6 vindkraftverk att resas – en satsning på 150 miljoner kronor.
En av fundamentet till verken som idag är gjuten. Nu ska den stå och härda i lite mer än en månad innan verket kan resas upp i juli/augusti.

Detta är nog ett av Höglandets största pågående projekt. Smålands Miljöenergi har tillsammans med många aktörer projekterat fram en ny vindkraftpark utanför Vetlanda. Ett tjugotal markägare har slutit upp bakom bolaget genom att de har arrenderat ut sin mark till vindparken för de kommande 25 åren. Projekteringen påbörjades 2009 och bygglovet blev klart tre år senare hos Vetlanda kommun.
– I höst kommer parken att vara färdig. Just nu är fundamenten gjutna som ska stå och härda i lite mer än en månad. Därefter kommer de första verken att resas i juli eller i augusti, säger Otto Werneskog, grundare, delägare och VD på Smålands Miljöenergi AB.

Otto är delägare till Smålands Miljöenergi tillsammans med Jan Lundberg som också är styrelseordförande i bolaget som har kontor i Nässjö Businesspark. Med tidigare verk och dessa kommande har de fått bygglov för 13 vindkraftsverk i Sverige. Dessutom har de ett dotterbolag, Österbottens Miljöenergi AB, som bedrivs i vårt grannland Finland. Där har de sökt bygglov för mer än 100 verk i olika parker, varav 15 är inom närtid.

Smålands Miljöenergi är ett projektbolag vilket innebär att de engagerat berörda markägare, tecknat arrendeavtal, drivit tillståndsprocesser, skött vindmätning och undersökt terrängen. Därefter när projektet är klart att investera i och har fått bygglov lämnar de över det till ett byggbolag. I det här fallet har ett nytt bolag bildats, nämligen Erikhester Vindpark AB, som ska sköta byggnationen och ansvara för drift och underhåll av de sex verken.

Parken ligger 5 kilometer sydost om Vetlanda i Erikhester – därav namnet Erikhester Vindpark. Parken kommer att bli mycket kostnadseffektiv och ligger nog billigast i Sverige just nu som nyproducerad vindpark, berättar Otto.
– Bidragande faktorer till detta är att vindkraftsbranschen har svalkats av tack vare ökad konkurrens bland verksleverantörerna och allmän lågkonjunktur vilket gör att entreprenader blir billiga att upphandla. Detta kompenserar det låga elpriset som nu råder och gör kalkylen som ägare ändå lönsam, säger Otto.

Den totala budgeten för parken ligger på cirka 150 miljoner kronor. Ägare till parken är Vetlanda Energi som äger två verk, Eksjö Energi som äger ett verk och de resterande verken ägs mestadels av lokala företag och privatpersoner.
– I den här parken har vi lyckats väldigt bra utifrån lokalt perspektiv. Både utifrån utförandet, finansieringen och ägandet. Man använder Vetlanda Energis egna nät, så det kommer direkt in i det lokala nätet vilket sparar energi och det är ju detta vi jobbar för. Att engagera och använda lokala krafter för att projektera fram nya vindparker för att på så sätt spara och använda grön energi, avslutar Otto som hoppas på en riktig blåsig höst.