Höglands Logistik + Center = succé

Gasellvinnaren från 2009 och 2010, Höglands Logistik, går fortsatt starkt framåt.

Höglands Logistik har gjort en ökning med över 15 miljoner kronor i omsättning och 8 anställda på ett år. På så sätt fortsätter den fina utvecklingen även efter Dagens Industris utmärkelse till Årets Gasellföretag två år i rad.
– Vi tror att det kommer att ske ytterligare ett uppsving under hösten. Genom att samarbeta med oss ger det våra kunder hög tillgänglighet, korta ledtider, säkerställer att leverans sker i rätt tid, tillgång till ett brett, samordnat och användbart utbud av 3PL-tjänster, effektiv uppföljning av flödet och som resultat ger detta hög kvalitet och kostnadseffektiva flöden, säger Arnold Svensson, Logistikchef på Höglands Logistik Center.
– För oss är det viktigt att möta kunderna med flexibilitet, anpassade och konkurrenskraftiga prisnivåer, tillägger Henrik Almström, VD på Höglands Logistik.

En del av förklaringen till den fortsatt positiva utvecklingen är starten av Höglands Logistik Center under 2011 – ett ”företag i företaget” som ansvarar för den lagerhållande delen av verksamheten. Men även utan Höglands Logistik Center gjorde företaget en stor ökning från föregående år.
– Vi flyttade in i nya lokaler för att det gick så bra. Och nu fortsätter det gå bra, delvis tack vare våra nya lokaler. Vi har betydligt bättre förutsättningar nu, med elva portar jämfört med våra tidigare två, säger Arnold Svensson.
– Dessutom har vi nu totalt sexton egna lastbilar för att kunna utvecklas ytterligare tillsammans med såväl befintliga som nya kunder, berättar Henrik Almström.

Höglands Logistik Center erbjuder både varm- och utelager och har inga förutbestämda mått på hur godset ska se ut.
– Den stora fördelen är att våra kunder får en rörlig kostnad. Man betalar endast för de pallplatser som är belagda. Kunderna erbjuds skräddarsydda logistiklösningar som anpassas efter behov och önskemål, säger Arnold Svensson.

I och med den relativt lilla organisationen finns det ingen risk för kunder att fastna i ändlösa knapptryckningar för att ta sig igenom talsvarsmaskiner. Och de medarbetare man får tala med är själva operativt involverade i verksamheten, vilket innebär att man kan få snabba svar på sina frågeställningar.
– Är det en transportkund som vill ha lager så löser vi det. Är det en lagerkund som vill ha hjälp med transport så löser vi det. Vi ger personlig service och har mandat att fatta snabba beslut i samtalet med kunden, något som vi vet är uppskattat. Erfarenheterna från olika kunduppdrag används för att löpande utveckla och förbättra verksamheten både för våra kunder och för oss själva, säger Arnold Svensson.

Förutom lagerservice tillhandahåller Höglandets Logistik administrativa tjänster i form av fakturering, tullhantering och kundtjänst.
– Kunden kan ha ett helt annat fokus när de låter någon annan sköta logistiken. Vår verksamhet snurrar året om och stänger aldrig, så man behöver inte oroa sig för semestrar. Vidare erbjuder vi ett av de allra bästa logistiklägena för distribution i Sverige och Norden, avslutar Arnold Svensson.


Läs mer om Mer om Höglands Logistik och Höglands Logistik Center på deras webbplats.