Flisby sätter trender

I mars öppnade Flisby AB butik i Göteborg. Intuition och skaparglädje driver företaget framåt, berättar Johnny Hansen.

Den sista mars stod Johnny Hansen, Flisby AB:s starke man, redo att klippa bandet för att inviga den nya Göteborgsbutiken. När klockan närmade sig öppningstid vällde det in kunder som togs om hand av personalen. Kvar stod Hansen, utan åskådare, och klippte bandet. Att ceremonin hamnade i skymundan bland köpsugna Göteborgare är inget som bekymrar Hansen – tvärtom.
– Det går utmärkt i butiken. Det har fortsatt på samma sätt under de här två månaderna, säger han.

Flisby AB, ett familjeföretag inne på sitt 47:e år, driver butiker i Flisby, Malmö och numera Göteborg. Planer finns också på att etablera sig i Stockholm.
– För att kunna överleva i en ort som Flisby, där du egentligen inte har så mycket folk, behöver du utvidga lådan lite, säger han.

Annars är det mycket ”utanför lådan” som präglar Flisby AB:s tankeverksamhet. Intuition och tillfälligheter har lett till många goda affärer. Bland annat var det (i brist på bättre vokabulär) en kisspaus utomhus i Tyskland som ledde till att Flisby AB egenhändigt satte trenden för grus i trädgårdar.
– Det var där idén föddes. Sedan åkte vi upp med 38 ton grus till Trädgårdsmässan i Stockholm som vi lyckats skänka till utställarna. Journalisterna, som såg att alla golv var prydda med grus, uppfattade det som en trend och det fick en enorm impact, säger Johnny Hansen.

Den trend som nu håller på att sättas är att återinföra natursten som ett självklart val i trädgårdar, efter att betong dominerat i 80 år. Med import från ett femtontal olika länder säljer Flisby AB bland annat indisk sandsten. Och Johnny Hansen är alltid ute och reser i jakt på inspiration och nya kontakter.
– Jag har rest och lärt mig mycket av de olika kulturerna. Jag lägger mycket krut på att förstå min omgivning för att kunna ta mjuka kurvor runt slalompinnarna. Företagande är lite som en slalombacke i dimma där det gäller att skymta hindren i god tid, säger han.

2011 vann Flisby AB Guldstickan – årets marknadsförare – som delas ut av Marknadsföreningen i Jönköping. Kanske har det att göra med företagets förmåga att ge sina idéer svängrum att sätta trender. Med en välbesökt blogg och app(!) är de med på arenor där andra i samma bransch har en hel del kvar att lära. Och då sysslar de trots allt med världens näst äldsta yrke.Se bilder från Göteborgsbutiken:

[nggallery id=45]