Hundmatsföretaget Fodax får nya ägare – investerar i nya lokaler

Fodax i Nässjö, som ägts av Familjen Ekman i Kvarnabol, har fått nya ägare. Det finska livsmedelsföretaget Snellman har nyligen köpt verksamheten och börjar med att satsa på nya produktionslokaler.

På bilden ser vi Emil Ekman, verksamhetsansvarig för Fodax och Magnus Pettersson, ansvarig för Snellmans djurfoderverksamhet.

– Vi har under en längre tid planerat att investera i en ny produktionsanläggning och med de nya ägarna kan vi nu verkställa dessa planer. Dessa investeringar tryggar att vi kan fortsätta utveckla varumärket Fodax och även på sikt anställa fler personer till vår verksamhet, säger Emil Ekman som varit VD på AO Ekman och som nu fortsätter som Verksamhetsansvarig för Fodax inom Snellman koncernen.

Snellman är sedan tidigare verksamma inom djurfoder genom varumärket MUSH och de utvidgar därmed sin verksamhet inom området.

–Genom köpet av Fodax har vi möjlighet att bredda vår verksamhet inom djurfoder med ytterligare ett varumärke inom råfryst hundmat. Det är en marknad i stark tillväxt, och med Fodax kommer vi att nå kunder som primärt inte är målgrupp för MUSH. Fodax har ett starkt produktionskunnande och bra kanaler för svenska råvaror och vi kommer tillsammans med dem att få en betydande position på den svenska färskfoder marknaden, säger Magnus Pettersson, ansvarig för Snellmans djurfoderverksamhet.

Fodax övergick till Snellmans ägo den 1 november och kommer att flytta till Verkstadsgatan 7.