Schenker Logistics växer och anställer i Nässjö

Schenker Logistics i Nässjö planerar att anställa och letar samtidigt ytterligare lokaler för att kunna inhysa sina växande uppdrag.

Schenker Logistics växer och anställer i Nässjö

Schenker Logistics växer och anställer i Nässjö

Schenker Logistics planerar att gå från 12 fast anställda till 16 stycken. Detta för att möta ökade behov hos befintliga kunder – och inte minst uppdrag från nya kunder.

– Vi har skrivit avtal med Moelven för deras kontorslösningar. I praktiken innebär det att vi nu konsoliderar deras gods och ser till att allting kommer ut till byggarbetsplatsen med samma leverans, istället för från flera olika håll, som var fallet tidigare, säger Oskar Samuelsson, Operation & Account Manager för Schenker Logistics i Nässjö.

De nya anställningarna kommer primärt att vara timanställningar som övergår i fasta arbetstillfällen efter rekryteringsprocessen. Utöver dessa kommer man behöva ta in ytterligare bemanning som motsvarar ytterligare 3 till 4 heltidstjänster. Parallellt med tillkomsten av nya kunder har Schenker Logistics i Stockholm flyttat ner administrationen till Nässjö för vissa kunder där man tidigare främst skötte lagerhållningen, samt att man har flyttat vissa ekonomifunktioner från huvudkontoret i Göteborg till Nässjö.

– Hela den senaste månaden har det varit ett enormt tryck, säger Oskar.

Fullt i huset
Lågkonjunktur i allmänhet brukar innebära högkonjunktur för tredjepartslogistik – och vice versa. Under rådande högkonjunktur borde därför Schenker Logistics kämpa i motvind, men just nu tycks det mesta gå företagets väg.

– Vid nästa månadsskifte räknar jag med att vi har fullt i huset, men vi hittar lösningar om vi får nya förfrågningar. Nu tittar vi på att expandera verksamheten. Vi tittar på olika alternativ, antingen i fastigheter på området eller i närheten. Men vi ska växa med förstånd, säger Oskar.

Modernisera arbetsplatsen
Sedan Oskar Samuelsson tillträdde som operativ chef i Nässjö har han arbetat intensivt för att stärka kundrelationer, vilket har gett starka resultat. Men det starkaste framgångsreceptet tycks ligga i det faktum att man har arbetat med trivsel och ett coachande ledarskap på ett helt nytt sätt. Allt från att varje dag bjuda de anställda på frukost och att fräscha upp arbetsplatserna, till att erbjuda utbildning till de som vill ta ett kliv framåt, har skapat stora effekter i personalstyrkan.

– Det har påverkat trivseln något oerhört. Det här är saker som jag har föreslagit i mitt yrkesverksamma liv tidigare för mina chefer och det känns kul att få se att det fungerar. Produktionstalen går upp och sjuktalen går ner och vi har nöjda och glada medarbetare. Vi formar detta till en modern arbetsplats och kommer också inom kort att kunna erbjuda flextid till samtliga anställda, även lagerarbetare efter förhandling med fackförbunden, säger Oskar.

Själv arbetar han med ett coachande ledarskap, det vill säga ett ledarskap där medarbetarna själva får bidra med förslag på förbättringar, och där ledaren främst fungerar som en facilitator.

Mer på gång
Framöver finns det ett antal större och mindre affärer i ”pipen”, vilka kommer att kräva ytterligare expansion från Schenker Logistics sida. Exakt vad det rör sig om vill Oskar Samuelsson inte yppa innan det finns på papper, men klart är att det ser betydligt ljusare ut nu än det har gjort på länge för Nässjöenheten.

– Det ser mycket positivt ut, avslutar Oskar Samuelsson.