Hyr en tekniker hos Codeq

Codeq, som är specialister på rekrytering av ledare, ingenjörer och tekniker, lanserar nu sin nya tjänst; Codeq Teknikerpool. ”Tjänsten ger företag möjlighet att hyra professionella produktionsutvecklare/tekniker och kvalitetsutvecklare/tekniker på deltid”, berättar Daniel Segerfeldt som är ansvarig för Teknikerpoolen.

Daniel Segerfeldt, ansvarig för Teknikerpool.

Många tillverkande företag har inte möjlighet att anställa specialiserade tekniker.

– Vi har identifierat ett starkt behov hos tillverkande företag att kontinuerligt ha tillgång till tekniker någon eller några dagar i veckan eller på heltid. Att rekrytera specialister på de villkoren är nästan omöjligt, men med Codeq Teknikerpool är det fullt möjligt, förklarar Daniel Segerfeldt.

Hos många företag faller ansvaret för utvecklings- och förbättringsarbete dessutom tungt på exempelvis ägare, VD:ar och produktionschefer, något som ofta belastar dessa nyckelpersoner väldigt hårt med ytterligare viktiga arbetsuppgifter.

– Vi hyr ut tekniker och matchar deras kompetenser med företagets behov och i den omfattning som behövs, förklarar Daniel Segerfeldt. Det är en enkel, flexibel och kostnadseffektiv samarbetsform. Dessutom blir det en naturlig avlastning på nyckelpersoner i företagen. Tjänsten är unik i regionen och vi vet att intresset och behovet är stort och ett antal företag har konstaterat fördelar med upplägget då de tecknat sig för samarbetsformen, avslutar han.

Codeq bildades 2005 och är ett rekryteringsföretag som sedan många år är intressent i Nässjö Näringsliv AB. Codeq är specialister på rekrytering av ledare, ingenjörer och tekniker samt driver ledarskapsutvecklingsprogram och teamutveckling. Med kontor i bland annat Jönköping och Värnamo, erbjuder de hela regionen sina tjänster.