Eldon Installation bjöd på inflyttningsmingel

Nässjös näringsliv gick man ur huse när Eldon Installation bjöd på glöggmingel i sina nya lokaler vid första advent. Alla ville välkomna Eldon tillbaka till Nässjö! ”Eldon hör hemma i stan och nu ser vi en spännande tid av utveckling och tillväxt framför oss”, sade produktchef Frank Erlandsson.

Nu är skylten uppe! Eldon Installation är installerat i sina nya, fräscha produktionslokaler på Petter Jönssons väg i Nässjö.

Ekonomichef Cicci Milton, försäljningschef Mikael Lundin och produktchef Frank Erlandsson var stolta över Eldon Installations nya lokaler som omfattar ett välmatat lager, produktion och kontor.

Lägenhetscentraler för nyproduktion och renovering, fördelningsskåp och laddstolpar är några av de produkter som monteras i tillverkningen. Alexander Pettersson, Alexander Säll och Hannes Rydö är tre av medarbetarna som jobbar i produktionen.

David Andersson kontrollerar en fördelningscentral assisterad av Simon Anderö.

Roger Cefalk, VD för Miljö & Säkerhetsgruppen och Nässjö Näringsliv AB:s VD Claes Johansson var två av representanterna för det lokala näringslivet som minglade hos Eldon Installation fredagen före första advent. Här tillsammans med Eldon Installations ekonomichef Cicci Milton.

Richard Fagerstrand och Magnus Karlsson från Forserums Verktyg glöggminglade och gratulerade Eldon Installations försäljningschef Mikael Lundin.

HT Ställverk med VD Magnus Jansson i spetsen flyttar in i de gemensamma lokalerna under första kvartalet 2019.

Inredningsföretaget Ergoline, med bas i Nässjö, fick förtroendet att inreda Eldon Installations nya lokaler på temat välkomnande, funktionellt och tidlöst – med en blå touch som matchar Eldon Installations och HT Ställverks logotyper. Ergolines Karolina Larsson har ansvarat för inredningen, i dialog med bland annat Cicci Milton och HT Ställverks ekonomichef Annicka Lycksäter.

Det var de sista dagarna i oktober som Eldon Installation flyttade tillbaka till Nässjö efter några års sejour i Jönköping, där man delat lokaler med ett annat Eldonbolag. Efter Simonssongruppens förvärv av Eldon Installation och Nässjöbaserade HT Ställverk togs dock beslutet tidigare i höstas att omlokalisera till Nässjö. De nyinredda lokalerna på Petter Jönssons väg mäter cirka 3 800 kvadratmeter och omfattar såväl produktion som lager och kontor.

– Det har varit ganska intensivt med ett snabbt verkställande – totalt har vi flyttat 3300 pallar. Vi har haft många lokala entreprenörer och leverantörer till vår hjälp och engagemanget i Nässjö har varit stort. Därför tyckte vi att det var ett roligt tillfälle att bjuda in våra kunder och samarbetspartners för att visa våra nya lokaler, berättade Eldon Installations ekonomichef Cicci Milton.

Enligt Cicci Milton var flytten tillbaka till Nässjö ett medarbetarbeslut.

– Delaktighet och en bra dialog med medarbetarna är mycket viktigt i vår verksamhet, och flytten till Nässjö hade starkt stöd. Det är ju också så att många av våra anställda kommer från Nässjö.

Synergier med HT Ställverk

Eldon Installations försäljningschef, Mikael Lundin, konstaterade också att Nässjö är perfekt med tanke på kompetensen som finns att tillgå i kommunen.
– Nässjö har en stark tradition på elsidan. I dag är vi cirka 25 medarbetare på Eldon Installation och ett 20-tal på HT ställverk, och vår plan är att nyrekrytera och expandera verksamheten framöver. Att ha tillgång till egna lokaler som vi själva kan utforma och styra över är också viktigt för vår verksamhets- och affärsutveckling, sade Mikael Lundin.

HT Ställverk kommer att flytta in i lokalerna i början av 2019. Förhoppningen är att vara på plats till den första april, berättade HT Ställverks VD Magnus Jansson.

– Vi ser fram emot flytten på många sätt. HT Ställverk kom ju faktiskt till som en avknoppning från Eldon, och i dag är vi kund till Eldon Installation. Vi kompletterar varandra väl och kommer nu att kunna jobba tillsammans för att utveckla marknaden och bli ännu starkare. Våra gemensamma lokaler kommer att ge synergieffekter.

Fokus på produktutveckling

Med 39 år på Eldon var det kanske produktchef Frank Erlandsson som var allra gladast denna dag.

– Det känns fantastiskt att vara tillbaka i Nässjö och att ha nya ägare som tror på oss och stöttar oss. Vi ser verkligen möjligheter till framtida tillväxt. Den tekniska utvecklingen är jättespännande och vi kommer att produktutveckla intensivt för att ta tillvara de möjligheter som erbjuds, lovade Frank Erlandsson innan han minglade vidare med det 50-tal gäster som fick en kombinerad rundtur och tipspromenad genom de nya lokalerna.