Industriföretag sökes till energinätverk

Energikontor Norra Småland startar ett nytt energinätverk för industriföretag – ska ge ökad kunskap och driv i företagens energiplan.

Den 27-28 augusti 2013 startar Energikontor Norra Småland sitt tredje ”Energinätverk för industriföretag”. Energinätverket riktar sig till företag som vill utveckla sin energikompetens och sin förmåga att ta bra och lönsamma effektiviseringsbeslut. Nu söker man företag som vill vara med.

Ett energinätverk består av fem till sex företag som vägleds av en erfaren energikonsult mot målet att ta fram en energiplan med åtgärder för respektive företag.

Energinätverket ska ge ökad kunskap, inspiration och driv i framtagandet av företagets egen energikartläggning och energiplan.
– Att ingå i ett dynamiskt och kraftfullt nätverk där företagen lär sig av varandras erfarenheter har varit mycket uppskattat i tidigare energinätverk, säger Carlos Pettersson, projektledare Energikontor Norra Småland.

>>Se inbjudan