Informationsträff om länets järnvägssträckor

På fredag 27 februari bjuder Handelskammaren i Jönköpings län in till en informationsträff angående två av länets viktigaste järnvägssträckor.

Det handlar om Jönköpingsbanan (Nässjö – Jönköping – Falköping) och Y-et (Värnamo – Vaggeryd – Jönköping).

Mötet äger rum kl. 09.00-11.00 på Diac AB, Momarken 7 på Torsvik, Jönköping. Åsikter från företag i regionen är mycket viktiga och värdefulla inför de politiska beslut som ska fattas. Besluten baseras på de så kallade åtgärdsvalsstudierna som presenteras av trafikverket på detta informationsmöte.

Anmälan sker till info@handelskammarenjonkoping.se senast 25 februari.