Nytt utvecklingsprogram för påläggskalvar

Personlig och yrkesmässig utveckling på agendan när Atheragram Structura och Stefan Milesson Konsulting satsar på ett Karriär- och utvecklingsprogram.

20150218_utvecklingsprogram

Att utvecklas som människa handlar inte om att sätta sig i en skolbänk och serveras kunskap – det är en krävande process där såväl kropp som själ är involverade, menar Stefan Milesson och Margareta Carlsson, som lanserar ett ”Karriär- och utvecklingsprogram” under hösten.
– Man ska inte gå in i det här och tänka ”nu ska jag gå på lite kurs” utan man ska gå in i det här med vidöppna ögon, och veta att är en utvecklingsprocess, att det kommer att kräva jobb av mig. Det handlar om en medvetenhet om att det här är ingenting jag kan göra bara på min arbetstid, nu satsar jag min fritid också på det här, säger Margareta Carlsson.

Långsiktig utvecklingsplan
Utvecklingsprogrammet sträcker sig över två terminer och innefattar tio dagslånga delmoment. Målgruppen är de som vill utvecklas såväl professionellt som personligt, som vill växa inför framtida roller i arbetslivet som ledare eller som specialist. Men lika mycket som att själv vilja satsa, handlar det om att ledningen på respektive företag ska vilja investera pengar och tid i medarbetaren.
– I det här programmet ska man ha en egen individuell utvecklingsplan som ska göras tillsammans med den närmaste chefen. Den är en förutsättning. Och den ska inte gälla bara det närmaste halvåret, den ska gälla under två, tre år, kanske en femårsperiod – men med en årlig revidering, säger Stefan Milesson.

Individuell mognad
Innehållet är bland annat indelat i ”personlig mognad och egen effektivitet”, ”affärsmannaskap och kundbemötande” samt ”projektarbete och projektledning”. Syftet är att bidra till individuell tillväxt hos deltagaren. Den personliga utvecklingen hör i allra högsta grad ihop med den professionella utvecklingen, menar Milesson och Carlsson – ett faktum som många gånger negligeras när företag utbildar sina medarbetare. Stor fokus i utvecklingsprogrammet är därför lagt på individens mognad.
– Vi säger många gånger att vi vill öppna dörrar och skapa möjligheter i både situationer och miljöer som utmanar deltagarna. Därför ingår också till exempel vissa kulturaktiviteter utöver de olika delmomenten, säger Stefan Milesson.
– Dessutom får de frågor som ingen har ställt till dem tidigare. Vill man ha en organisation som är lärande, entreprenöriell, eller innovativ eller vad det än är, ja då vill det till att man satsar på människor, säger Margareta Carlsson.

Att lära av de som gått före
Samtliga deltagare ska ha en mentor under programmet, som sträcker sig över två terminer.
– Vi tror att mentorskap är något som är för lite använt i Sverige. Det finns ett värde i att använda personer som har en stor erfarenhet av livet och av sin profession, avslutar Stefan Milesson.

Läs mer om utvecklingsprogrammet (pdf)