Infraboss Sweden kom snabbt ”på spåret”

Redan efter ett års verksamhet såg Tom Aldenfors, VD för Infraboss Sweden att framtidsutsikterna för järnvägsföretaget är goda. Företaget har redan tre anställda och tillhandahåller bred kompetens.

Underhåll och byggnation av järnväg sysselsätter som bekant många yrkesgrupper. Infraboss Sweden AB, som är en leverantör med många möjligheter, såg redan efter ett års verksamhet att man kunde bistå marknaden inom en rad olika teknikgrenar. Man erbjuder bland annat resurser inom teknikgrenar som rör banteknik, kap- och slipningsarbeten, bevakningsarbeten, uppdrag med elsäkerhetsledare och diverse anläggningsarbeten.
– Vi har fått en fin start och är redan tre anställda, berättar VD Tom Aldenfors som har sin bas och utgångspunkt i Nässjö.

Av naturliga skäl har man uppdrag över hela landet. I samma andetag som Tom berättar om uppdrag i Eslöv och Stockholm räknar han med ett flera månaders långt jobb i Norrland. Efter ständiga förfrågningar så söker Infraboss Sweden AB erfarna personer inom dessa arbetsuppgifter hela tiden.

Snabbhet och engagemang är påtagliga drivfjädrar i arbetet. Nyfikenhet och viljan att ligga i framkant är andra egenskaper. Man har just köpt ett kvalité- och miljösystem som man skall arbeta in i företaget. Nödvändigt, man måste hänga med, summerar Tom Aldenfors. Som för övrigt inte kan annat än att se ljust på framtiden.