Ingå i ett energinätverk!

Nytt energinätverk ska ge ökad kunskap, inspiration och driv i framtagandet av företagets egen energikartläggning och energiplan.

Från augusti 2012 startar Länsstyrelsen i Jönköpings län energinätverk för industriföretag som vill höja ambitionen i sitt arbete med energieffektivisering. Ett energinätverk består av energiansvariga från cirka sex företag samt en erfaren energikonsult som vägleder gruppen mot målet att ta fram en energiplan med åtgärder för respektive företag.

Tanken är att energinätverket ska ge ökad kunskap, inspiration och driv i framtagandet av företagets egen energikartläggning och energiplan.

>>Se inbjudan från länsstyrelsen (pdf)