De ger utdelning på dina idéer

Awapatent lotsar företagare genom snåriga patentansökningar – och ser till att goda idéer ger utdelning.

Om du har hittat en lösning på ett tekniskt problem så kan det vara klokt att kontakta Awapatent. På så sätt slipper du slita ditt hår över byråkratiska processer. Awapatent fungerar som ombud gentemot myndigheter vid patentansökningar och som komplett byrå för immaterialrätt erbjuder de rådgivning inom allt från upphovsrätt till licensfrågor.
– Vi kommer in när företaget har utvecklat en produkt som de vill patentera. Vi diskuterar om produkten är värd att gå vidare med, och söker efter vad som redan finns patenterat inom det området. Därifrån gör vi en bedömning om vi tror att det går att skydda produkten, säger Fredrik Lannemyr på Awapatent i Jönköping.

Rådgivningen är i allra högsta grad strategisk. I processen med en ny produkt vill Awapatent finnas med i kundens långsiktiga strategi som ett bollplank, både vad gäller patent, varumärken och designskydd.
– Vi är inte rädda för att rekommendera våra kunder att inte skydda produkten. Det gäller att värdera ett patent i förhållande till vad det ger i fördelar på marknaden. Jag har varit med om flera fall där man redan har ett patent och där man har en felaktig uppfattning om vad det är man faktiskt har patent på. Då försöker vi hjälpa dem att reda ut situationen och kanske försöka få patent på det som produkten gäller.

På Awapatent arbetar jurister och ingenjörer, det vill säga folk som begriper både teknik och myndigheternas språk. Ett av de viktigaste målen med ett patent är att kunna göra det så brett som möjligt så att det hindrar andra från att hitta kryphål in i att tillverka snarlika produkter.
– Det är lätt att gå runt ett patent om det inte är gjort på rätt sätt.

Samtidigt handlar det inte alltid om att söka patent. Det kan vara nog så viktigt att avregistrera patent. Det finns företag som sitter inne på mängder av patent, vilket innebär stora årliga avgifter. Med jämna mellanrum kan det därför vara klokt att göra en inventering av vilka patent som används och vilka som skulle kunna läggas åt sidan. Pengar finns att spara, med andra ord.

Lannemyr ser att det finns ett stort underlag för nya patent i regionen.
– Det finns många kreativa företag och entreprenörer häromkring. Det är ju allmänt känt som en entreprenörsregion, det tycker jag att vi märker av. Det är kul att se att det inte behöver vara ett stort företag i en stor stad för att komma på något som är världsunikt. Det är häftigt, avslutar Fredrik Lannemyr.

Läs mer på Awapatents webbplats.