Järnvägen ger kvalificerade jobb åt nyanlända

Tillväxtverket stödjer en jobbsatsning av Nordic Infracenter och Rejlers AB med avsikt att tillföra järnvägsbranschen anställningsbara personer med utländsk bakgrund.
Från vänster: Martin Sivik-Ångman REJLERS AB, Hans-Inge Almgren Nordic Infracenter, Sven Assarsson REJLERS AB.
Från vänster: Martin Sivik-Ångman REJLERS AB, Hans-Inge Almgren Nordic Infracenter, Sven Assarsson REJLERS AB.

Tillväxtverket har beviljat stöd till en förstudie under utlysningen ”Främja enkla jobb och enklare vägar till jobb”, vilken syftar till att skapa anställningar genom utbildning och färdiga anställningar i förväg för nyanlända inom järnväg.

Nässjö Näringsliv AB/Nordic Infracenter i samarbete med REJLERS AB genomför en förstudie med avsikt att undersöka förutsättningar för att tillföra järnvägsbranschen, inom området banteknik, anställningsbara personer med utländsk bakgrund som har en hemvist inom Höglandskommunerna.

Projektet leds av Hans-Inge Almgren från Nordic Infracenter och utföres i sak och gärning av Martin Sivik Ångman från REJLERS AB som är konsult med mångårig erfarenhet av arbetslivsprojekt och utbildningssatsningar, samt Sven Assarson från REJLERS AB som är järnvägsingenjör med mångårig erfarenhet som utbildare och projektledare inom specialiserad utbildning.

Förstudien kommer att pågå mellan 2017-04-17 och 2017-08-31 och ska resultera i en ett underlag av anställningsbara rekryter och i andra änden påskrivna avsiktsförklaringar om anställning från arbetsgivare i branschen.

I förstudien ska nya modeller analyseras för utvärdering av anställningsbarhet och matchning mot arbetsgivarnas krav baserat på språkkunskaper, personlighetsprofiler, yrkeskompetens och förståelse för det svenska arbetssättet. Urvalsmodellerna kommer att spela en stor roll i att hitta de mest lämpliga individerna för en kommande anställning efter genomförd utbildningsfas. Ett underliggande syfte är att skapa förutsättningar för att kunna starta fler liknande projekt mot andra yrken och dylikt.

I förstudien ska även utbildningsplaner och krav på lärare och föreläsare i efterföljande utbildningsfas utredas och fastställas. Detta för att skapa ett förtroende hos arbetsgivarna för kommande anställningsbarhet och lämplighet hos de anställningssökande.