Nominera Årets Företagare

Nu har du chansen att nominera en person till Årets Företagare – någon som i dina ögon är en förebild, har lönsamhet och tillväxt, och kännetecknas av kreativitet och innovation.
Förra året blev Christer Abrahamsson och Ingvar Andersson, TURAB, utsedda till Årets Företagare.
Förra året blev Christer Abrahamsson och Ingvar Andersson, TURAB, utsedda till Årets Företagare.

Nu kan du nominera till organisationen Företagarnas pris ”Årets Företagare 2017 Nässjö kommun”. Nomineringstiden pågår till och med 9 maj – skicka in ditt förslag med motivering baserat på kriterierna till info@nnab.se

Kriterier för Årets Företagare
För att bli kunna bli utsedd till Årets Företagare bedöms de nominerade utifrån ett antal olika kriterier inom olika områden:

Äga och driva: Företagaren ska inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att han eller hon är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild: Företagaren ska genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation: Företagaren ska visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att han eller hon gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt: Företagaren ska ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formellt krav: Företagaren ska inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.