Jätteprojekt till Cubic Svenska AB

Cubic Svenska AB i Nässjö får uppdraget att leverera lågspänningsställverken till ESS i Lund – ett forskningsprojekt med skyhög potential.
ESS - "The European Spallation Source" i Lund är ett av världens största vetenskapliga och teknologiska  infrastruktursprojekt som byggs idag.
ESS – ”The European Spallation Source” i Lund är ett av världens största vetenskapliga och teknologiska infrastruktursprojekt som byggs idag.

Nässjöföretaget Cubic Svenska AB har tillsammans med sin samarbetspartner Elbogen Electric AB, erhållit sin genom tiderna största leverans av ställverk till ett enskilt projekt. ESS (European Spallation Source) är ett Europeiskt forskningssamarbete som gäller materialvetenskap.
– Ordern innebär att vi har tryggat vår omsättning ett par år framåt. Vi har även tidigare varit framgångsrika i regionen då vi levererat 45 ställverk till Max4 som även det är en forskningsanläggning, säger Reidar Persson, vd Cubic.

Leveransen till ESS äger rum från slutet av 2015 till och med 2017 och omfattar 89 ställverk värda cirka 100 000 kronor styck.

ESS kommer att vara ett multidisciplinärt forskningscentrum där man studerar olika material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop där neutroner skjuts på olika typer av material så att de kan analyseras i detalj. Enligt Lunds universitet kommer ESS ligga bakom framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.

>>Läs mer om ESS