Joakim Stenqvist är Årets Förändringsledare 2015

Tillsammans med hustrun och medägaren Sofia Lind blev han årets Supergasell 2015. Nu har Joakim Stenqvist, vd Infraservice Group Scandinavian AB, även tagit emot pris som Årets Förändringsledare. Priset delas ut av The Boston Consulting Group, Interim Search och Heidrick & Stuggles.
Joakim Stenqvist tillsammans med Kai Wärn, Koncernchef Husqvarna Group och Stefan von Stein VD Campadre.
Joakim Stenqvist tillsammans med Kai Wärn, Koncernchef Husqvarna Group och Stefan von Stein VD Campadre.

Det har varit ett sagolikt år för Joakim Stenqvist och hans Infraservice Group Scandinavian AB. Företaget har vuxit snabbare än något annat svenskt företag de senaste tre åren, vilket gav dem Dagens Industris pris som årets Supergasell 2015. I mars var Joakim Stenqvist återigen uppe i Stockholm för att motta ett pris, denna gång som Årets Förändringsledare 2015.
– Det känns väldigt bra. Det känns som att det är en bekräftelse att jag i någon mån har lyckats. Man blir extra sporrad att jobba vidare, säger Joakim Stenqvist.

I samband med prisutdelningen fick Stenqvist hålla ett tal och passade då på att tala om just förändringsarbete. Han påpekade att avregleringen av järnvägsbranschen i sig är en förändring, och att framgångsrikt förändringsarbete handlar just om att hantera förändringar.
– Det handlar om att hantera den operativa vardagen men samtidigt arbeta strategiskt och vara duktig att sätta ihop team. Vi har lyckats bra där, vi har fått ihop ett jäkla bra team, som marscherar raskt framåt, säger han.

Årets Förändringsledare är en hedersutnämning till personer som initierat och drivit förändring som haft en extraordinär positiv påverkan på organisationen, dess anställda, externa intressenter och det svenska samhället i stort och utses av The Boston Consulting Group, Interim Search och Heidrick & Stuggles. Priset delas ut i tre kategorier: små, medelstora och stora företag. Joakim Stenqvist tog hem priset i kategorin små företag. Stefan von Stein, vd Campadre, och Kai Wärn, koncernchef, Husqvarna Group, vann pris i kategorin medelstora respektive stora företag.

Läs hela motiveringen till Joakim Stenqvists pris:
Förändringsledaren har bevisat att innovation är möjlig i även de mest traditionella branscher. Företaget har under personens ledning genomgått mycket kraftig tillväxt med en fördubblad omsättning under 2015 med bibehållen hög marginal. Vinsterna har till största del återinvesterats, bland annat i en av de största privata satsningarna i maskinpark som kommer ha en stor positiv påverkan på den lokala infrastrukturen framöver. Bolaget har under året genomgått förändringar i organisationsmodell med nya chefer och förstärkt styrelse, ökat internationaliseringsgraden genom innovativa sätt att vinna nya affärer och kontinuerligt förstärkt företagets system och strukturer för att underbygga fortsatt tillväxt. Att driva dessa förändringar i en traditionell bransch har möjliggjorts genom ett aktivt ledarskap som under 2015 utvecklats från att tidigare år varit till stor del operativt till att arbeta mer effektivt genom företagets chefer.