Jobbhjälpen utökar med städtjänster

Jobbhjälpen är det sociala Nässjöföretaget som erbjuder bygg- och trådgårdstjänster samtidigt som man ger nyanlända en bra väg in på arbetsmarknaden. Företaget har snabbt fått många kunder och har hjälpt flera utrikes födda ut i arbetslivet. ”Nu tar vi nästa steg och breddar tjänsteutbudet med städning för både privata hushåll och företag”, säger Simon Ihs, en av Jobbhjälpens grundare.

Jobbhjälpen utökar med städtjänster

Jobbhjälpen utökar med städtjänster

Att språk och arbete är två viktiga nycklar för att komma in i det svenska samhället är ingen hemlighet. Det har Jobbhjälpen tagit fasta på genom att anställa nyanlända som får jobba i team tillsammans med svenskfödda för att lära sig svenska och hur arbetsmarknaden fungerar. Sedan starten 2018 har kunderna strömmat till och uppdragen består till störst del av allservicetjänster som bygg och trädgård.

– Det är ju traditionellt mansdominerade tjänster men vi ser också ett stort behov av att även hjälpa utrikes födda kvinnor på samma sätt. Därför har vi nu startat en städavdelning som kommer att fungera på samma sätt som resten av företaget, berättar Gabriel Blad som grundat företaget tillsammans med Simon.

Arbetar i team

Jobbhjälpens medarbetare jobbar alltid i team. En person med svensk bakgrund och en person som är ny i Sverige arbetar tillsammans – oavsett om det handlar om städtjänster, bygg eller trädgård. Ett viktigt steg mot en städavdelning var därför att rekrytera rätt person som arbetsledare. Där kommer Irene Leander in i bilden. Med fem års erfarenhet som teamledare på Höglandet Städ tar hon sig nu an utmaningen på Jobbhjälpen.

– Det känns jättespännande att få vara med och bygga upp detta. Vi har redan intervjuat tio personer och kommer inom kort vara igång med två personer, berättar Irene.

Även om bolaget har en social aspekt i sin affärsmodell är Gabriel och Simon noga med att påpeka att de inte är bidragsberoende.

– Vi har samma möjligheter till bidrag som alla aktiebolag men vi tycker det är viktigt att man som anställd på Jobbhjälpen lär sig att man jobbar ihop till sin lön. Affärsmodellen ska hålla även utan bidrag. Det tror vi bidrar till en yrkesstolthet och att man växer som människa, säger Simon.

Slussa ut anställda

Målet med Jobbhjälpen är att de anställda ska växa i språk- och yrkeskunskaper så att de på sikt kan hyras ut till andra företag – eller rent av få andra jobb!

– Vi vill ju gärna hjälpa fler människor – antingen genom att de anställda slussas ut till andra arbetsplatser eller att vi kan få in fler som Irene som kan leda teamen, säger Gabriel.