Jonis Assistans växer snabbt – får höga betyg av medarbetare

Jonis Assistans har snabbt skapat sig ett gott rykte och har nu 45 anställda efter bara 1,5 år i branschen. Trivsel, stolthet, mod och delaktighet är byggstenarna, berättar Maria Flanagan Sundqvist som driver bolaget.

Att arbeta som personlig assistent är inte ett val man gör för att få en fet lön, konstaterar Maria Flanagan Sundqvist som driver företaget Jonis Assistans. Att jobbansökningar strömmar in till det 1,5 år unga företaget – och att man har vuxit till 45 anställda – tycks alltså bero på något annat.

– Vi jobbar utifrån något vi kallar Jonisandan. Det handlar bland annat om stolthet, att vi ska vara stolta över att jobba som personlig assistent, att få jobba utefter en så fantastisk lag som LSS är, säger Maria.

I en bransch som inte alltid varit förknippad med prestige vill Jonis Assistans lyfta statusen på yrket som personlig assistent. Trivsel, mod och delaktighet är också viktiga faktorer. Modet, till exempel, kommer in i bilden när det handlar om att våga säga nej. Maria är noggrann med att medarbetarna ska hålla länge, inte bara för stunden, så när hon ringer och frågar om någon kan ställa upp är det viktigt att de har förmågan att tacka nej – och att de vet att det är helt okej. Men mod handlar även om att våga prata med människor, inte om, när någonting inte är som det ska på arbetsplatsen. Detsamma gäller modet att fylla i avvikelserapporter – företaget ska aldrig ha noll avvikelser på en månad, menar Maria, för då är någonting fel. Det är en paradoxal inställning, kan tyckas, men den springer ur insikten om att misstag faktiskt sker, och då ska de alltid rapporteras.

– Det är jätteviktigt för att vi ska kunna lära oss och utvecklas, säger Maria.

Från att ha omsatt knappt fyra miljoner beräknas Jonis Assistans omsätta 6,9 miljoner kronor nästa år. Antalet anställda har tredubblats men även om Jonis Assistans växer snabbt vill man också fortsättningsvis vara ”det lilla företaget med det stora hjärtat.” De verkar ha lyckats med detta – enligt en nyligen genomförd medarbetarundersökning fick Jonis Assistans konsekvent betyg på över 4,5 på en skala 1-5 när det gällde trivsel, delaktighet och så vidare. Samtidigt finns det givetvis utmaningar med att växa så snabbt:

– Det är en utmaning är att hitta en struktur för hur det ska gå till när vi växer såhär, att hantera informationskanaler, vem som ska sköta vad många sådana saker, säger Maria, som själv går in som personlig assistent vid tillfällen då det behövs.

Ingenting tyder på att tillväxten kommer att stanna av. Många som kanske varit tveksamma att anlita ett nystartat företag ser nu att det fungerar, och fungerar bra dessutom, något som borgar för många fler kunder framöver.

– Vi vill växa, men vill fortsätta arbeta nära våra kunder. Vi vet att vi har ett bra koncept, avslutar Maria Flanagan Sundqvist.