JTH söker tillverkande företag för projekt

Tekniska Högskolan i Jönköping söker tillverkande företag till två av sina nya forskningsprojekt som genomförs tillsammans med näringslivet.

Projekt nr. 1 heter INNovera och syftet är att stimulera entreprenörskap och nytänkande i tanke och handling hos medarbetare i en organisation för att uppnå hög motivation och fler medarbetardrivna utvecklingar/innovationer både när det gäller nya produkter, processer och organisationsförändringar i smått och stort. Vi vänder oss till små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Start feb. 2016 – slut dec. 2018

Projekt nr. 2 heter BEsmart och syftet är att optimera sättet att fatta beslut på i samband utveckling och innovation. Aktuell forskning inom entreprenörskap visar att våra traditionella målstyrda, rationella sätt att fatta beslut på inte gynnar utveckling och innovation. Istället finns det nya logiker som bättre tar till vara på den s.k. magkänslan som gör företag bättre rustade att exempelvis hantera osäkerhet och ta mer proaktiva beslut. Detta projekt är pionjärt, då det kommer vara bland de första studierna i världen som kartlägger beslutsprocesser, tankemönster och aktiviteter i tillverkande företag på det här sättet. Start feb. 2016 – slut dec. 2018

Intresserade företag är välkomna att kontakta Anette Johansson, Assistant Professor – Industrial Organization, 036 101722, 070- 544 84 82.