Nässjö över 30 000 invånare

Under våren överskred Nässjö kommun 30 000 invånare – en milstolpe av mer än endast symbolisk betydelse. Mångsidigt näringsliv en bidragande orsak, menar kommundirektör Jan Sundman.

Urbaniseringen trummar oavlåtligt på i Europa och i Sverige är urbaniseringstakten dessutom högre än i något annat EU-land, enligt statistik från Eurostat. Mindre orter tenderar att minska och större städer blir större. För Nässjös del – en i sammanhanget mindre kommun (83:e störst i Sverige) – innebar urbaniseringen under flera decennier att kommunen minskade. 2001 vände dock trenden och enligt färsk statistik från SCB är Nässjö nu åter över 30 000 invånare.
– Att ha en plats som växer är en garanti för framtiden. Det är helt enkelt en förutsättning för utveckling. Vi är en kommun som är dimensionerad för ett visst antal invånare. När man är en växande befolkning är man fler som delar på det och kan fortsätta att utvecklas, så det är positivt att fler är med och bidrar – det handlar om infrastruktur och så vidare. Och att du får arbetskraft till företagen, säger kommundirektör Jan Sundman.

Hit flyttar människor av många olika anledningar. En viktig faktor är arbetstillfällen. Nyligen stod det bland annat klart att Bixia kommer att behöva många nya anställda i Nässjö och fler exempel finns, däribland LM Inredning, som flyttade produktion från Huddinge till Nässjö i våras, vilket bland annat har bidragit till att Johan Åhman, en av företagets anställda, nu flyttar till Nässjö. Andra som satsar är Invid, Ambea, Ahlsell och Sivab, som bygger nytt vid riksväg 40. Flera nya företag startar upp och ett antal flyttar in till Nässjö varje år – samtidigt som många befintliga företag har god tillväxt och behöver anställa nya. Även när man räknar in nedläggningar och nedskärningar har Nässjö under de senaste åren gått på ett nettoplus på några hundra arbetstillfällen.
– Förutsättningen för tillväxtarbetet i kommunen och för att lyckas är det nära samarbetet mellan kommun och näringsliv, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv.
– En viktig beståndsdel är att vi har ett varierat och mångsidigt näringsliv i olika sektorer. Och att vi har ett väldigt bra logistiskt läge. Det går bra att pendla, inom en timme har vi en väldigt stor arbetsmarknad som vi når från Nässjö. Sedan har Nässjö varit med och tagit emot invandrare på ett bra sätt och det ska man vara glad och stolt över. Den absoluta majoriteten av dem som kommer hit väljer själva att bosätta sig här, säger Jan Sundman.

Nässjös kommundirektör, Jan Sundman.
Nässjös kommundirektör, Jan Sundman.

Att Nässjö återigen når den siffran 30 000 är inte endast av symbolisk betydelse. Det kan ha en viktig roll i att göra Nässjö ännu mera attraktiv som etableringsort.
– Det finns många företag som i sina strategier för att etablera sig lägger in sådana storleksfaktorer för att vara intresserad av orten, säger Jan Sundman.

En av personerna bakom statistiken är Sara Bengtsson, ny butikschef på Dressmann. Hon flyttade till Nässjö från Uppsala som ett karriärsdrag – till en stad hon inte ens visste fanns förrän platsannonsen dök upp. När hon sedan bokade tågbiljett till Nässjö såg hon att det var ett av SJ:s föreslagna förval när man fyller i avreseort.
– Jag tycker att det är charmigt med en liten stad, det kanske bara är något man uppskattar när man kommer utifrån, men att det bara finns en biograf till exempel. Då kan man kanske inte gå på bio varje dag utan då får man boka in det. Det blir lite charmigt och lite ”meck”. Det som också är charmigt med småstad är att man får en annan kontakt med kunderna, att man känner igen dem och de känner igen oss. Den ordinarie butikschefen Michael har satt ett enormt avtryck på Dressmanns kunder, så nu gäller det för mig att skapa ett förtroende hos dessa kunder, säger hon.

Fler bostäder än på mycket länge byggs och planeras just nu i Nässjö. Efter att bryggeritomten blev klar har nya projekt dragits igång. I forna Folkets Park-området ska Pålssons Bygg resa stadskedjehus och det nya kvarteret Kavalleriet planeras av Grännaföretaget Park & Villas. Dessutom byggs en del villor i området Ledet, samtidigt som många hyreslägenheter renoverats till toppskick på Anneforsvägen/Mariagatan. Det rör på sig i Nässjö. Även för handeln har det goda effekter.
– I kombination med ett aktivt arbete från oss och från kommunen innebär den ökande befolkningen att det är fler människor som kommer att röra sig i våra handelsområden, vilket också gör det mer attraktivt för nya butikskedjor att öppna verksamhet i Nässjö, säger Marcus Wårdmark, handelsplatsutvecklare vid Nässjö Näringsliv AB.