JYSKS storsatsning i Nässjö ger kraftfulla effekter

JYSK är i full gång i uppförandet av deras nya höglager i Nässjö. Satsningen omfattar i sin helhet närmare 400 miljoner kronor och de regionala effekterna är betydande.
Det tredje höglagret skjuter snabbt i höjden och blir betydligt större än sina föregångare. Det skall upp ytterligare 10 meter.

Uppförandet av JYSKS nya höglager i Nässjö är igång. Under ett par års tid är huvudansvariga, specialister och underleverantörer verksamma i ett imponerande projekt. För en oinvigd får man nästan en känsla av här uppförs ett jättelikt legobygge. Det är tusentals komponenter som sammanfogas för att så småningom bli en hela 40,5 meter hög byggnad. Byggnationen i Nässjö torde vara ett av landets ”högsta” för närvarande största byggprojekt.

Satsningen i Nässjö omfattar i sin helhet närmare 400 miljoner kronor. De regionala effekterna är betydande. Åtskilliga miljoner gynnar regionen. Exempelvis har det lokala företaget Nässjö Bygg tecknat ett samarbetsavtal. Därtill gynnas en rad andra underleverantörer av detta jätteprojekt.

Under byggtiden, som omfattar ett par år, är runt 200 personer engagerade i olika skeden. Många från regionen men också åtskilliga tillresande specialister. Det skapar i sin tur effekter som ger effekter för restaurangnäringen, boende, transporter etc.

JYSK har vind i seglen. Nyligen har man annonserat efter tio medarbetare till driften och en områdesansvarig för manuella lagerzoner. Intresset för att arbeta hos JYSK är betydande. Man får arbeta i en högteknologisk produktionsmiljö i ett företag som kan ge goda utvecklingsmöjligheter.

JYSK har 2 100 butiker i 36 länder med 18 500 anställda. Satsningen i Nässjö började i slutet av 1990-talet med att man etablerade en butik.