Kanonaden gav goda råd om styrelsearbete

”Det viktigaste är att hitta rätt nyckelpersoner” säger Kanonadens ordförande Per Olof Westlin vid en styrelsefrukost förra veckan.

Förra året prisades Per Olof Westlin för sitt förtjänstfulla styrelsearbete. År 2008 tillträdde han som ordförande i Kanonaden Entreprenad som då hade en försäljning på 60 miljoner kronor och stod i en likviditetskris. Idag omsätter bolaget över en halv miljard kronor – en utveckling som Westlin haft en betydande roll i. Han var med och löste bolagets dåvarande kris, bringade ordning och reda i styrelsearbete, och tillsatte en ny VD.

Under styrelsefrukosten den 10 maj delade Westlin med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Han lade bland annat stor vikt vid rekrytering.
– Det viktigaste är att hitta rätt nyckelpersoner. Att ta sig tid att leta. Det är A och O för att ett bolag ska lyckas, och är en av orsakerna till vår framgång, säger han.

Westlin betonade även vikten av att fokusera framåt vid styrelsemöten och se på företagets utvecklingsmöjligheter som följer den rådande marknaden.
– När jag kom in som ordförande i Kanonaden var fjärrvärme ett av våra största ben. Idag jobbar vi knappt alls med fjärrvärme. Vi har lyckats ställa om efter de förändringar som har skett på marknaden och ändå vuxit, säger han.

Vidare gav även Kanonadens VD Ola Forsell en kort presentation över bolagets tillväxt. Därefter fick de tjugotal personer som närvarade vid frukosten ställa frågor.

Frukosten arrangerades av Styrelseakademien tillsammans med Swedbank och Nässjö Näringsliv AB. Förutom Per Olof Westlin och Ola Forsell berättade Styrelseakademien fördelarna med deras medlemskap. Dessutom förklarade Leyla Is, verksamhetsutvecklare på NNAB, hur de hjälper sina intressenter med affärsutveckling och styrelseutveckling.
– Tillsammans med företagaren gör vi en företags- och kompetensanalys varpå vi presenterar två till tre namnförslag. Vi rekryterar även en mentor för strategiarbete, säger hon.