Nordic Infracenter i startblocken – Nässjöakademin får tågsimulator

Det händer mycket i järnvägsstaden Nässjö. Treårsprojektet Nordic Infracenter startar. Finansieringen är nu löst via Nässjö kommun, region Jönköping samt ett flertal företag och andra aktörer. Presentation av projektledaren och demonstration av Nässjöakademins tågsimulator är några av programpunkterna vid en informationsträff den 20 juni.

20160513_tagsimulator

Finansieringen är löst. Projektet Nordic Infracenter är igång. Presentation av den blivande projektledaren och demonstration av Nässjöakademins tågsimulator är ett par av programpunkterna vid en informationsträff som genomförs måndagen den 20 juni.
Arrangemanget startar vid Nässjö Järnvägsutbildnings spår bakom Brinellgymnasiet. Sedan följer inslag både vid spåret och inne på Träcentrum.

>>Möjlighet att anmäla sig till arrangemanget den 20 juni

Nordic Infracenter-projektet kommer att bedrivas som en enhet inom Nässjö Näringsliv AB.
Projektet är till för att stödja och i möjligaste mån bidra med utvecklings- och kontaktinsatser för järnvägsrelaterad verksamhet.
– Det handlar om ett långsiktigt arbete där regionen och Nässjö kommun med sitt järnvägskluster har goda förutsättningar att lyckas. Det är inte osannolikt att vi kan få nya spännande verksamheter till regionen. Under flera år har ett intressant nätverk och goda kontakter byggts upp. Det skall projektet dra nytta av. Vi har märkt att det finns behov inom en rad områden. Det kan handla om samverkan, samordning, kompetensutveckling, personalrekrytering, marknadsföring och en rad andra frågor som regionen är bra på, berättar Holger Jonasson vid Nässjö Näringsliv AB.

ÅR AV UPPBYGGNAD

Holger Jonasson vid Nässjö Näringsliv AB har under flera år varit med och förberett det arbete arbete som nu skapat projektet Nordic Infracenter.
Holger Jonasson vid Nässjö Näringsliv AB har under flera år varit med och förberett det arbete arbete som nu skapat projektet Nordic Infracenter.

Grundidén till det som nu blir Nordic Infracenter formades för flera år sedan. Det var under en tid då Banverket organiserade om och industridivisionens verksamhet flyttades från Nässjö. Dock blev både Trafikverket Materialservice och nuvarande Infranord Components kvar.
– Men flera av de som fick sluta startade egna företag i stället och det har hela tiden ökat.
Nu finns enbart i Nässjö mer än 30 företag som jobbar i branschen. Den kompetens som de besitter är djupt imponerande. Man kunde tidigt ana att här har vi förutsättningar att skapa ett bra projekt och göra avtryck både nationellt och internationellt.

NÄSSJÖ OCH JÄRNVÄG ETT BEGREPP
Nässjö som järnvägsstad är ett begrepp både inom och utom landet. Omkring ett dussin av järnvägsföretagen har internationella ägare. Varumärket Nässjö – The Railway Town har öppnat många dörrar under det kontaktarbete som pågått.
Det sker en väldigt spännande utveckling hos utbildningsaktörerna. Dels hos Nässjöakademin/Nässjö Lärcenter, dels hos Nässjö Järnvägsutbildning vid Brinellgymnasiet samt hos ett betydande antal företag. Dynamiken hos många av de andra aktörerna, större eller mindre, är också påtaglig. Behoven av järnvägstjänster av alla slag ökar hela tiden.

TÅGSIMULATOR OCH TÅGFÖRARE

Forskningschef Björn Peters vid Statens Väg- och Transportforskningsinstitut informerar om de möjligheter som simulatorer ger inom utbildningen.
Forskningschef Björn Peters vid Statens Väg- och Transportforskningsinstitut informerar om de möjligheter som simulatorer ger inom utbildningen.

Nässjöakademins beslut att satsa på en tågsimulator kan komma att utgöra ett intressant ”dragplåster” när man söker kunder till nya nya utbildningar. Det blir rimligen ett värdefullt tillskott när den nya tågförareutbildningen drar igång.

Samarbetet kring tågsimulatorn har etablerats med Statens Väg- och Transportforskningsinstitut i Linköping. Forskningschef Björn Peters och två medarbetare är på plats den 20 juni och visar vad simulatorstödd utbildning kan medföra.

BAKGRUND OCH NULÄGE
I början av programmet kommer Holger Jonasson att sammanfatta det utvecklingsarbete som bedrivits och som lett fram till etableringen av Nordic Infracenter, som under de tre närmaste åren kommer att bedrivas som en verksamhet inom Nässjö Näringsliv AB.

Kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson berättar rakt på sak varför Nässjö kommun är ”på spåret” i de järnvägsrelaterade frågorna.
Rektor Linda Davidsson informerar om Nässjö Järnvägsutbildning. Utbildningschef Helen Tarenius och utbildningsledare Lars-Åke Hedman vid Nässjöakademin konstaterar att det är ”drag efter tågförare”.

Ett annat spännande inslag genomförs med Tor Hansen, VD för Nordic Re Finance samt Anders Löfgren, VD för Svensk Tågkraft som båda är verksamma med att köpa, laga och hyra ut lok till den växande järnvägsmarknaden.

Minst lika spännande lär det bli när Nässjö Näringslivs VD Claes Johansson introducerar den blivande projektledaren.

FULL FART FRAMÅT
Det kommer att ta ett tag innan den blivande projektledaren kan vara igång fullt ut. Det är inte särskilt märkligt eftersom finansieringen blev klar alldeles nyligen. Men arbetet är i högsta grad igång med olika inslag. En katalog över järnvägsrelaterade företag är producerad. Nordic Infracenter och Nässjöakademin deltar vid ett kompetensseminarium i Västerås den 23 maj. Och intressanta planer smids.
– Man kan inte sia om framtiden. Men när Träcentrum drog igång för drygt 20 år sedan skapades en rad betydelsefulla projekt. Det är fullt möjligt att vi genom Nordic Infracenter
lägger en grund som kan få stor betydelse för järnvägssektorn och regionen. Vi har vid alla kontakter inspirerats när betydande aktörer önskat oss lycka till och menat att det vi planerar kan komma att ha betydelse för hela järnvägsbranschen. Men det kommer att ta tid och det behövs tålamod. Jag vill i sammanhanget berömma Nässjö kommun och dess ledning för en mycket god dos av tålamod och långsiktighet. Liksom stödet från Region Jönköping, företag och många andra. Det har verkligen lagt en grund att stå på, summerar Holger Jonasson.