Kooperativet Lotsen 20 år: ”man får mycket tillbaka”

Kooperativet Lotsen har fyllt 20 år. Idag arbetar 140 personer med personlig assistans i kooperativet, som har medlemmar i alla åldrar och med olika behov av personlig assistans.

Det var 20 år sedan åtta familjer bildade Kooperativet Lotsen i Nässjö, ett medlemsstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Kooperativet är en ekonomisk förening utan vinstintresse – överskott investeras i föreningen. Medlemmarna, det vill säga de assistansberättigade, har full insyn och självbestämmande i föreningen.
– Våra medlemmar bestämmer själva vilka assistenter som ska anställas, hur de ska schemaläggas och så vidare, säger Maria Sandström, verksamhetsansvarig.

Sandström kom in som assistent i Kooperativet Lotsen för 18 år sedan. Trots sin gedigna erfarenhet är hon inte den som har varit med längst i organisationen. Bland assistenterna finns ett par personer som varit med ända från början.
– Man kommer nära den man jobbar med och många väljer att stanna i många år. Att det skulle vara en bransch med hög personalomsättning stämmer inte riktigt längre, i alla fall inte på oss, säger Maria Sandström.

Idag har kooperativet 25 medlemmar. Med tillstånd från Socialstyrelsen för både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar för såväl barn som vuxna, är medlemmarnas åldrar och behov väldigt varierande.
– Arbetet ger så mycket tillbaka. Genom personlig assistans är vår målsättning att medlemmen ska få leva det liv som assistansen möjliggör och vi arbetar för att erbjuda en god assistanskvalitet. Det är väldigt värdefullt, säger hon. På kontoret och ute i verksamheten finns en hög ambition att arbeta efter vår värdegrund, säger hon.

Ledorden finns i namnet LOTSEN: Livskvalitet, Omsorg, Trygghet, Självbestämmande, Engagemang, Närhet. Kooperativet Lotsen ser positivt framåt, samtidigt som branschen har blivit tuffare och vi står inför nya utmaningar. Schablonersättningen från Försäkringskassan har inte höjts i den takt som kostnaderna för löner, utbildningar och liknande har ökat.. En hel del administration har tillkommit under senare år. Regelbundet kommer nya redovisningsriktlinjer att förhålla sig till, framförallt på grund av hur oseriösa aktörer inom personlig assistans har hittat kryphål för att tjäna stora pengar.
– Det är bra att det är tuffa riktlinjer. Om du har ett bidrag från Försäkringskassan så ska ingen kunna tjäna pengar på det. Men den omfattande administrationen som ska inrymmas i en liten peng gör att många aktörer, framförallt mindre, har det ansträngt ekonomiskt. Detta berör även vår verksamhet men för egen del ser jag att vi kommer att vara kvar under överskådlig framtid, säger Maria Sandström.

20-årsjubileet firades med pompa och ståt i augusti. Bland annat föreläste barnboksförfattaren Sören Olsson, han är även ambassadör för FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning). Nina Bjurenstedt, kapellmästare i flera populära tv-program, bjöd på musik. En tillbakablick av verksamhetens 20 år visades i en film, innehållet var en blandning av humor och allvar. De 150 gästerna fick även njuta av god mat.