Succé i Forserum när HR-frågor belystes

150 företrädare för näringslivet tog tillfället i akt att låta sig inspireras av företaget CEOS i Forserum vid näringslivsträffen torsdagen den 24 september. Genom ett inspirerande anförande av VD Urban Stenevi och ett antal andra inslag av mycket hög klass blev det en av de bästa näringslivsträffarna på mången god dag.

Grundbulten i torsdagskvällens evenemang handlade om HR-frågor. Detta vitala område kom också Urban Stenevi in på samtidigt som han klargjorde att företaget är den marknadsledande distributören till svensk snickeri-, inrednings- och möbelindustri. Genom ett systematiskt informationsarbete har man fått företagets medarbetare att verkligen ha företagets målsättningar och grundsyn alldeles klar för sig. Något som Urban menar är förutsättningen för framgång.

Efter Urban Stenevis anförande fick deltagarna möjlighet att vandra runt i lokalerna. Ett utmärkt tillfälle att dels rent konkret se på verksamheten. Minst lika viktigt är också möjligheten att kunna mingla och föra samtal företagare emellan.

Jan Wallin, VD för Acconia tog i sitt anförande sats från begreppen A – Attrahera, U – Utveckla, B – Behålla och A – Avveckla. Initialt illustrerade han med bilder från det gamla bondesamhället då man i princip var tillgänglig nästan dygnet runt. Man arbetade när det behövdes. Wallin antydde att vi är nästan på väg åt det hållet igen – alltså apropå att vara tillgänglig. Han underströk att det är oerhört viktigt för ledarskapet att hänga med i den nya tiden och förstå vad som händer. Man får vara beredd på att den nya generationen ganska tidigt ställer sig frågan: vad kan ditt företag ge mig? De företag som verkligen kan ge något till sina medarbetare knyter också entusiastiska och duktiga människor till sig.

Monica Längbo, HR-direktör i ManpowerGroup, har rötterna i småländska Åseda, vilket hon föreföll vara både glad och stolt över. Med lång erfarenhet inom ManpowerGroup, Sveriges åttonde största arbetsgivare, gav hon en rad intressanta exempel på hur vi befinner oss i en föränderlig värld. Precis som Jan Wallin tidigare tog hon upp det faktum att det kommer att bli brist framöver på kompetenta arbetare. De företag som har en genomarbetad strategi och som arbetar hårt med HR-frågorna kommer att lyckas.

Medarbetare som trivs på jobbet blir med automatik en form av ambassadörer. Monica berättade att en ung bekant, 19 år gammal, bestämt sig för att satsa på en karriär inom HR-området.
– Själv har jag aldrig gett henne någon rekommendation åt det hållet. Men hon har upplevt att jag trivs på mitt jobb, vilket inspirerade henne. Jag blev nästan lite rörd när jag hörde det, berättade Monica Längbo.

INTERVJUER
Under kvällen förekom flera kortare intervjuinslag. Nässjö Näringslivs Jacob Sundberg som planerat och höll ihop hela arrangemanget intervjuade Optiker Johan Karvik som anslöt till kvällens röda tråd där just personalfrågorna lyftes fram.

Intervjuad blev också restauratören Mikael Nordström från Vita Amandi i Nässjö – som lanserat ett framgångsrikt koncept med mat av hög klass i den forna Metodistkyrkan.

Tommy Gustafsson från Nässjö Lärcenter intervjuades om pågående spännande SFI-projekt där han kunde belysa att nyanlända till Sverige kombinerar praktik och studier hos flera företag. Projektet ser mycket lovande ut.

Simon Granlinger, VD för byggnadfirman Lundberg & Carlsson fick berätta för Holger Jonasson att företaget har 11 anställda samt medverkan av fyra elever från Brinellgymnasiet. Man jobbar inom en radie på cirka 4-5 mil och är inte främmande för någon typ av jobb – oavsett storlek.

Claes Johansson, VD på Nässjö Näringsliv AB gav en koncentrerad och mycket uppskattad information om allt spännande som nu händer inom kommunens näringsliv. Det råder expansionslust hos flera företag och flera nyetableringar liksom spännande projekt som gagnar företagen pågår.

ATT HA ROLIGT PÅ JOBBET
Vid flera tillfällen under kvällen betonades vikten av att man skall ha roligt på jobbet. Exempel på hur man kan agera presenterades. Att man också skall ha roligt på en näringslivsträff tillhör det självklara. Stämningen under kvällen var mycket positiv.