KPMG förvärvar Ekonomihuset

KPMG blir störst på Höglandet genom förvärvet av Ekonomihuset – ska stärka servicen mot kunderna.
20130226_KPMG
Kent Ekenmo, Dag Köllerström och Anders Öhling.

KPMG är nu störst i Nässjö inom revision och rådgivning, efter att ha förvärvat Ekonomihuset vid årsskiftet. Chef för Höglandet blir Kent Ekenmo som tidigare var kontorschef och en av ägarna av Ekonomihuset.
– Tillsammans höjer vi kompetensen och kan lämna en ännu högre service till våra kunder. Dessutom blir det en mycket bra personalstruktur, säger Kent Ekenmo.

KPMG har länge varit intresserade av att köpa Ekonomihuset, men det var nu tajmingen kändes rätt.
– Nässjö Ekonomihus är ett mycket välskött och kvalitetsmedvetet företag. Det känns jättekul att affären äntligen gått i lås. Det är ett positivt gäng med helt rätt inställning som delar våra värderingar. Dessutom får vi ett tillskott av yngre medarbetare vilket passar vårt kontor i Nässjö, säger Niklas Bengtsson, regionchef Småland/Väst.

Totalt finns nu elva auktoriserade och godkända revisorer samt sju auktoriserade redovisningskonsulter på Höglandskontoren. Dag Köllerström, tidigare chef för KPMG Höglandet, är en av de auktoriserade revisorerna.
– Tyngdpunkten av vår verksamhet ligger mot lokala små och medelstora företag och vi blir nu ännu starkare inom detta område. KPMG ser att förvärvet också bidrar stort till den kommunala sektorn då Ekonomihuset är mycket starka inom kommunala bolag. Tillsammans täcker vi in Höglandet mycket bra, säger han.

Kent Ekenmo och Anders Öhling var fram till årsskiftet ägare till Ekonomihuset och i och med att Öhling närmar sig pensionsåldern blir sammangåendet med KPMG ett sätt att försäkra generationsväxlingen – även om han inte har några planer på att sluta än på några år.
– Jag och Kent har hela tiden hållit ihop och ville göra det nu också. Ensam är inte stark i det här fallet, säger han.

Den fysiska flytten av kontoren planeras till hösten där man letar efter en lämplig lokal i centrala Nässjö.