Nässjö Näringslivs kundundersökning gav värdefull input

Vad vill våra intressenter att vi ska satsa på? Det, och många andra frågor fick vi svar på i vår kundundersökning.

Vi på Nässjö Näringsliv vill gärna veta vad våra intressenter tycker om oss. Vad som är bra och vad vi kan förbättra. Därför gör vi regelbundet undersökningar som har betydelse för hur vi planerar och vad vi prioriterar.

Resultatet i årets kundundersökning blev övervägande positivt. Med ett Nöjd Kund Index på 78% (Jämförelse 2016: 77%) har vi ett starkt stöd bland våra intressentföretag. Viljan att rekommendera oss visar också ett högre resultat jämfört med 2016. Här når vi ett Net Promotor Score* på 57 (Jämförelse 2016: 46). Likaså går vi från 8,3 i en tiogradig skala som mäter personligt bemötande till 8,6.
– Vi är stolta och glada över de betyg som vi har fått. Att vi får högre betyg än tidigare år är en bekräftelse på att vi utvecklas åt rätt håll, säger Claes Johansson, VD.

Det här vill intressenterna

Speciellt för i år var att vi frågade våra intressenter vad de vill att vi ska lägga vår tid på när vi utvecklar följande områden:

• Kompetensförsörjning
• Handel och besöksnäring
• Infrastruktur och distribution
• Marknadsföring av Nässjö kommuns näringsliv

Här fick intressenterna möjlighet att kryssa i förvalda svar, högst 2 inom varje område. Inom infrastruktur och distribution fick svaret ”Verka för bättre infrastruktur för bil- och järnväg” och ”Utveckling av distributionsmöjligheter” övervägande röster. Likaså stack ”Utveckling av stadskärnan” ut med hela 59,21% av rösterna inom området handel och besöksnäring. Inom kompetensförsörjning och marknadsföring av Nässjö kommuns näringsliv blev det ett mer jämnt resultat, där bland annat ”Utveckla samarbetet mellan skola-arbetsliv” fick många röster och att ”Skriva positiva nyheter om Nässjöföretagen”.

Vidare fick även intressenterna ranka det utvecklingsområde man ansåg var viktigast. Här fick svaret ”Att utvecklas ett Nordic Infracenter” majoriteten av rösterna.
– Undersökningen har gett oss viktig information, som vi nu tar med oss in i verksamhetsplaneringen, säger Claes och fortsätter:

– I undersökningen kom det även fram att de tjänster som intressenterna använde mest är bollplank, marknadsföring, affärsplanering och hitta lokaler samt hyresgäster.

Undersökningen genomfördes av Innovation360 som även sammanställde datan. Totalt deltog 76 företag.


 

*Net promoter score är ett nyckeltal som används frekvent i kundundersökningar. Resultatet bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?” Frågan besvaras sedan på skalan 1 – 10. De som ger betyget 1-6 betecknas Detractors, de som anger betyget 7-8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Promoters. Net promoter score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 1-6. Betyg 7 och 8 tas inte alls med i beräkningen. I vår kundundersökning svarade cirka 66 procent 9 eller 10 på frågan.