Lanab, Eldon, Biltema – flera företag satsade under 2018

Tillsammans med företagen och Nässjö kommun jobbar vi mot målet att skapa eller rädda 120 jobb varje år. Under 2018 skapades eller räddades 216 jobb. I denna nyhet sammanfattar verksamhetsåret 2018 i ljuset av vår årsredovisning som nu finns att läsa digitalt.
Vid Nässjö Näringslivs bolagsstämma den 10 maj godkände den nya styrelsen Årsredovisningen för 2018.

– Vi lämnar ett otroligt starkt verksamhetsår bakom oss, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv, när han håller upp Årsredovisningen för 2018. Under 2018 gjordes flera större satsningar och etableringar i Nässjö. Eldon Installation flyttade hit, Biltema började förbereda för sitt nya varuhus, Pantos Logistics etablerade sig, Lanab Design började bygga ut,  Sävsjo Plastic öppnade produktionsenhet i Bodafors och likaså gjorde iGO Energy, Lenima Machine Tool flyttade sitt huvudkontor till Nässjö, Industrilås expanderade och flera nya företag startades som Swedish Mini Design, fortsätter han. 

För att nå vårt mål, och vision om att skapa en expansiv kommun med ett fantastiskt näringslivsklimat, jobbar vi utifrån fem fokusområden. Nedan följer en kort sammanfattning under varje område. Hela årsredovisningen kan du läsa här >>

Swedish Mini Design säljer svensktillverkade barnprodukter. Det nystartade företag är ett av flera företag som har gått vår Starta eget-kurs och fått coachning av våra affärsutvecklare under året.
Starta företag

Varje år genomför vi en rad insatser för att öka företagsamheten i Nässjö kommun. Vi coachar idébärare i deras entreprenörsresa och hjälper nyföretagare att växa. Totalt var vi delaktiga i 26 företagsuppstarter under 2018. Bland andra Swedish Mini Design och Wixeo Consulting.

Utöver affärscoachning arrangerade vi två Starta eget-kurser som tillsammans samlade 34 personer. Vi stöttade även Nässjö Industriby som ägs av Nässjö kommun. I byn får nystartade och mindre industriföretag möjligheten att testa sin affärsidé och växa i ett flexibelt modulsystem. Vi driver också själva en företagsinkubatorn i kontorshotellet Nässjö Business Park. Under 2018 utvecklade vi en ny kontorsyta i parken, Rum63, där företag kan hyra en skrivbordsplats istället för ett kontor.

Varje år arrangerar vi två Näringslivsträffar – mötesplatsen där vi som verkar i Nässjö kommun träffas för att umgås och utvecklas. Förra året samlade näringslivsträffarna totalt 260 personer.
Utveckla företag

Under 2018 hade vi 2 241 möten med företagare och genomförde 2 059 företagsinsatser, insatser som på något sätt utvecklar företagen. Det kan handla om att ge coachning eller rådgivning inom områden som affärsutveckling, sälj, innovation, finansiering, rekrytering, eller att hitta kontakter som är viktiga för företaget.

Vi arrangerar även träffar och kurser för att bedriva kompetensutveckling och skapa plats för nätverkande. Under 2018 arrangerade vi bland annat två näringslivsträffar, flera företagsfrukostar och ledarskapsseminarium. Dessutom driver vi nätverk och utvecklingsprojek. GrowKomp är ett exempel på ett sådant projekt som under 2016-2018 hade uppdraget att bidra till en ökad tillväxt och konkurrenskraft för 22 bolag inom tillverkningsindustrin.

Pantos Logistics, som är ett av Sydkoreas största logistikbolag, etablerade sig på Telegatan. Satsningen skapade 15 nya jobb i kommunen.
Etablera företag

2018 var ett väldigt starkt år med flera etableringar och större investeringsbeslut. Under året stöttade vi 19 företag med att hitta lokaler och mark, arbetskraft, finansiering, kontakter, med mera. Några av dessa företag var: Lanab Design, Eldon Installation, Pantos Logistics, Sävjo Plastic, Lenima Machine Tool, Max och Biltema.

Vi jobbade även aktivt med att marknadsföra Nässjö kommuns goda läge och etableringsmöjligheter. I november arrangerade vi ett studiebesök i Gamlarps Industriområde som samlade ett trettiotal företagare och i början av året lanserade vi en ny hemsida, https://lokaler.nnab.se, där vi lyfter lediga lokaler och tomter i kommunen.

Under 2018 hjälpte vi Nilssons Blommor och Hos Greta att starta webbshop, som båda lanserades under året.
Handelsplatsutvecklingen

Handelsplatsutvecklingen är en avdelning i Nässjö Näringsliv som vi driver i nära samarbete med handlare, fastighetsägare och Nässjö kommun. I slutet av 2018 uppgick vi till 70 intressenter, intressenter som alla delar vår vision: att Nässjö ska vara Höglandets bästa handelsstad.

För att nå vår vision jobbar vi på två plan: dels hjälper vi företag som har konsument som slutkund att starta, etablera och utvecklas och dels stärker vi Nässjö som handelsstad. Under 2018 gjorde vi 470 möten med företagare och 380 företagsinsatser. Utöver att stötta företagare var vi delaktiga i eller ansvariga för 18 evenemang i stadskärnan. Vi påbörjade även arbetet med uppdateringen av Visionen för stadskärnan och stöttade lanseringen och vidarearbetet av Nässjös platsvarumärke, och mycket, mycket mera.

I början av året kom Infrastrukturministern, Tomas Eneroth, på Nässjöbesök där vi fick möjlighet att presentera Nordic Infracenter. Under besöket konstaterade ministern att Nordic Infracenter är en satsning helt rätt i tiden.
Nordic Infracenter

Nordic Infracenter var från början ett treårsprojekt för att stärka små- och medelstora järnvägsföretag och utbildningsaktörer. Projektet bedrevs under Nässjö Näringsliv, med målet att bli en bifirma till Nässjö Näringsliv under 2019 – vilket det också nu har blivit tack vare ett starkt stöd från företagare, organisationer och andra finansiärer, samarbetspartners och produkt- och tjänsteleverantörer.

Under 2018 har Nordic Infracenter ansökt om medel inför nya projekt som ska utveckla järnvägsbranschen. Dessutom har man arrangerat ett flertal event och utbildningar, som konferensen Framtidens Järnväg. Konferensen syftade till att samla företag och organisationer inom järnvägsbranschen för att prata om innovation och utveckling, vilket det också gjorde. I publiken fanns representanter från företag och organisationer från Lund i söder till Luleå i norr.


Läs hela Årsredovisningen här >>