Medvind för Nässjö kombiterminal

Allt fler upptäcker fördelarna med transporter på järnväg och verksamheten på Nässjö kombiterminal i Gamlarp växer och utvecklas hela tiden. ”Transporter på järnväg ligger helt rätt i tiden, och intresset är stort” säger Mattias Östergren som sedan årsskiftet är verksamhetschef på terminalen.
Mattias Östergren är verksamhetschef på Nässjö kombiterminal och han spår en ljus framtid för verksamheten på terminalen. ”Fler och fler upptäcker fördelarna med transporter på järnväg” säger han.
Varje år hanteras över 50 000 containrar på Nässjö kombiterminal, vilket gör den till en av de största i landet.
Nässjö är en stark järnvägsknut med flera företag i branschen. I december fick det lokala företaget Infraservice Scandinavian Group uppdraget att rusta upp spåren vid kombiterminalen.

På Nässjö kombiterminal lastas containrar mellan tåg och lastbil och verksamheten är igång från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Dagligen anländer tågset från hamnen i Göteborg, Tyskland, Umeå och Luleå. 

– Just nu håller vi på att undersöka möjligheterna att skapa en pendel till Trelleborg också, berättar Mattias Östergren.

Ombyggnad planeras

Nästa steg i utvecklingen är att förenkla hanteringen av riktigt långa tåg på kombiterminalen.

– Idag kan vi på ett enkelt sätt hantera tåg som är upp till 420 meter långa, medan längre tåg tar lite längre tid. Efter en ombyggnad skulle vi smidigt kunna lasta och lossa tåg som är upp till 700 meter långa på terminalen, förklarar Mattias. Det skulle spara tid och göra kombiterminalen till ett ännu mer attraktivt alternativ, fortsätter han.

Tillsammans med Nässjö kommun, Nässjö Näringsliv, Trafikverket och Jernhusen arbetar Nässjö kombiterminal med att göra verklighet av utbyggnadsplanerna.

– Vi har kommit en bra bit på vägen och vi har en lösning som vi tror kommer att bli bra. Men det är många pusselbitar som ska falla plats; allt från signaler, markfrågor och finansiering måste vara löst innan vi är i mål. Men vi har ett gott samarbete och jag är övertygad om att vi kommer att ro detta i land, säger Mattias.

En av Sveriges största kombiterminaler

Redan idag är Nässjö kombiterminal en av de största i landet i sitt slag. Här hanteras årligen ca 50 000 containrar.

– Järnvägen ligger i tiden. Det är både enklare och mer miljövänligt att transportera containrar på järnväg från Göteborgs hamn, jämfört med att lasta dem på lastbilar. Dessutom kan vi ta 50 containrar på en gång, vilket så klart är omöjligt med lastbil, förklarar Mattias. Allt fler företag efterfrågar miljövänliga transporter och då är järnvägen ofta det bästa alternativet, fortsätter han.

Stolta järnvägstraditioner

Nässjö är en järnvägsstad av rang med stolta traditioner, något som Mattias Östergren tycker att staden ska dra nytta av och använda som en konkurrensfördel. 

– Här finns kunnig järnvägspersonal och lokverkstäder och vi ligger utmed den bästa delen av Sveriges järnväg. Järnvägen är en självklar och viktig del av Nässjö och vi måste ta vara på all den kunskap som har byggts upp i generationer, menar Mattias Östergren. Nässjö har länge varit en järnvägsstad och genom ständig utveckling och bra samarbeten kan vi utvecklas och fortsätta att vara det under lång tid framöver, avslutar han.