Ledarnätverket utmanar och inspirerar

I ledarnätverket träffas chefer från olika företag för att växa som människa och stärkas i sin roll. ”Att vara chef kan vara ensamt”, säger nätverksledaren Erik Nygårds, som öppnar för fler medlemmar.

20160818_ledarnatverket

Bland Nässjö Näringsliv AB:s många nätverk finns Ledarnätverket. Där träffas chefer från olika företag och organisationer, som Cellwood, ITAB och Region Jönköpings Län, för att utbyta erfarenheter. Erik Nygårds, som fram tills nyligen har varit inhyrd personalchef på Skruf Snus, leder nätverket.
– Det kan vara ganska ensamt att vara chef. Är du mellanchef så kanske du inte alltid kan vara öppen någonstans, varken uppåt eller neråt. Tanken med ett sånt här nätverk är att man ska kunna komma dit, vara avslappnad och ärligt kunna berätta om hur man har det och hur man mår. Jag tror att det gör att man växer som människa och att man fungerar bättre i sin roll på sin arbetsplats, säger han.

Efter många år som delägare och chef på Montico är Erik Nygårds idag konsult på det egna Panacea AB, där han går in som interimschef i olika företag. Med denna erfarenhet i ryggen är han väl insatt i chefsrollens utmaningar och är rustad att leda nätverket.
– Jag tycker att jag har lärt mig en sak, och det är att jag vågar ställa svåra, ibland lite provocerande frågor, men utan att människor blir kränkta. Jag tänker att det handlar om att lyckas våga utmana och visa respekt i samma andetag, säger han.

Ledarnätverket är utmanande och inspirerande på samma gång, med andra ord, och responsen har varit god. Erik Nygårds ser fördelar med att gruppen hålls relativt liten, men välkomnar samtidigt nytt blod in i nätverket, nya människor som kan ge nya perspektiv.
– Nästa träff äger rum måndagen den 29 september klockan 08.00. Befinner man sig i en ledande position på sitt företag är man välkommen att prova på, avslutar Erik Nygårds.