Logistikjätte etablerar sig i Nässjö

9200 kvadratmeter. Så stor blir Catenas nya logistikfastighet vid kombiterminalen i Nässjö. ”En perfekt logistikposition”, säger Catenas vd Gustaf Hermelin. Nässjöföretaget Höglands Logistik hyr en del av fastigheten med början i oktober.
Såhär kommer Catenas nya fastighet vid Nässjös kombiterminal att se ut.
Såhär kommer Catenas nya fastighet vid Nässjös kombiterminal att se ut.
Gustaf Hermelin, vd Catena.
Gustaf Hermelin, vd Catena.

Ett av Sveriges ledande logistikfastighetsbolag, Catena, kommer att uppföra en 9200 kvadratmeter stor fastighet vid kombiterminalen i Nässjö. Byggnation inleds under våren 2016 och sker på mark om cirka 63 000 kvadratmeter som förvärvats av Nässjö kommun. Catenas vd Gustaf Hermelin tycker att läget i Nässjö är optimalt.
– Fastighetens läge i direkt anslutning till kombiterminalen i Nässjö och i nära anslutning till riksväg 40 uppfyller förutsättningar för en perfekt logistikposition och framtida tillväxt, säger Catenas vd Gustaf Hermelin.

Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö, ser mycket positivt på etableringen.
– Det är tillfredsställande att vi kan fortsätta att utveckla Nässjö kommun som en logistikkommun. Vi välkomnar Catenas fortsatta satsning och hoppas på fortsatt gott samarbete, säger hon.

Från och med första oktober i höst kommer Nässjöföretaget Höglands Logistik att hyra 6700 kvadratmeter av fastigheten.
– Det är ett ändamålsenligt lager, det är optimerat för båda våra verksamheter, stort, högt och kvadratiskt för lagring och många portar för omlastning. Även läget blir en väldig skillnad med snabb och enkel tillfart från riksvägen. Vi har flera åkerier som lastar och lossar hos oss dagligen. För dessa och även våra egna fordon optimerar vi både tid och mil betydligt med ganska stora besparingar som effekt, säger Henrik Almström, vd Höglands Logistik AB.

Henrik Almström, vd Höglands Logistik AB.
Henrik Almström, vd Höglands Logistik AB.

Att ligga precis vid kombiterminalen öppnar också upp helt nya möjligheter för Höglands Logistik AB, som ser ett framtida samarbete med järnvägsaktörer. Gods som kommer från utlandet till terminalen och som ska spridas i Sverige är en tjänst som de kommer att utföra.
– Jag är säker på, efter alla de här åren i branschen, att det här öppnar oanade möjligheter på många olika sätt. Järnvägsfolk säger att det är helt rätt, det finns ett jättebehov av detta. Men vi står inte och faller med järnvägen utan har en stabil verksamhet oavsett. Det är en gren i verksamheten vi på sikt kan utveckla och som kan innebära fler arbetstillfällen för Nässjö, säger Henrik Almström.

Nässjö Näringsliv AB har under en lång tid varit involverade i processen att etablera Catena och dessutom lägga en fin grund för ett befintligt, växande företag i form av Höglands Logistik.
– Vi är glada över Catenas investering i Logistic Park Nässjö. Via Höglands Logistik AB:s satsning och utökade tjänsteutbud med cross-docking och splitpoint i Logistic Park Nässjö, så infrias delar av visionen av att fylla parken med ett brett tjänsteinnehåll, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.