”Många företag har gått starkt”

Claes Johansson sammanfattar verksamhetsåret 2016 i ljuset av Nässjö Näringsliv AB:s årsredovisning. ”Vår vinst är när företagen utvecklas och när Nässjö kommuns tillväxt går framåt”, säger han.

I en videohälsning till intressenter och samarbetspartners berättar Nässjö Näringsliv AB:s vd Claes Johansson om hur verksamhetsåret 2016 har sett ut. Han radar upp ett antal olika områden – järnväg, handel, bygg, logistik, och så vidare – och konstaterar att Nässjös företag överlag gör ett starkt år, vilket bådar gott för framtiden.