Mimer Kompetens för organisationers framgång

Ett nytt nätverk ska verka för meningsfulla, friska och framgångsrika organisationer.

Från och med måndag 20 augusti finns kompetensnätverket Mimer Kompetens, en samverkan mellan tre sinsemellan kompletterande småföretagare. De tre företagen – Atheragram Structura, Friska Arbetsplatser och Modescien – arbetar alla tre för att skapa ”meningsfulla, friska och framgångsrika organisationer”. Tillsammans täcker de in olika aspekter av ledarskap och organisation. Margareta Carlsson på Atheragram Structura tog initiativet till nätverket.
– Jag satt och klurade på detta i julas, att jag ville ha ett nätverk baserat på kompetens, där medlemmarna skulle ha samma värderingar och syn på organisationer och människor, säger hon.

Detta hittade hon i Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist.
– Jag tyckte att det var jättespännande. Jag vill vara egenföretagare, men att få samarbetspartners känns viktigt, säger Sara Lindberg som driver Friska Arbetsplatser.

En meningsfull, frisk och framgångsrik organisation definierar Mimer Kompetens som en lärande organisation (privat eller offentlig) där det finns en balans mellan verksamhetens syfte, effektivitet och lönsamhet och människors förståelse, utveckling och trivsel.

Dessa tre företagare har tillsammans lång erfarenhet av såväl ledarskaps- och organisationsutveckling som grupp- och individutveckling samt kultur, arbetsmiljö och hälsa i organisationer. Tanken med att gå samman är att använda sig av detta på bästa sätt så att det skapar mervärde för både befintliga och nya kunder.

Inom ramen för Mimer Kompetens håller företagarna utbildningar och föreläsningar. I sina respektive egna uppdrag testar de dessutom idéer på varandra, vilket innebär att ”produkten” passerar fler ögon på väg till kunden.
– Tillsammans får vi större djup och bredd, säger Maria Flanagan Sundqvist på Modescien.

En viktig aspekt av deras gemensamma värdegrund är att framgång inom en organisation inte uteslutande handlar om kompetens, resultat och de ”hårda” värdena. En framgångsrik organisation är en organisation där både människorna och verksamheten mår bra, menar Mimer Kompetens.
– Visst arbetar vi med kompetens men inte bara med kompetensen, utan även med personlig mognad och trivsel, avslutar Maria Flanagan Sundqvist.