Logkomp succé hos Nässjöföretagen

Kvaliteten på Logkomp-utbildningarna är mycket hög, enligt deltagare.
Logkomp innebär en ordentlig kompetenshöjning, menar Berndt Axelsson och Lars-Erik Alfredsson, vd respektive produktionschef på Scandinavian Business Seating.

Logkomp-satsningen har varit uppskattad bland Nässjöföretagen. De EU-finansierade utbildningarna med tyngdpunkt på framförallt logistik och produktion, har gett ökade kunskaper hos många medarbetare på företagen. Ett av dem är Scandinavian Business Seating.
– Responsen vi har fått från våra medarbetare är att det är professionella föredragshållare och lärare. Intrycket är att nivån är ännu högre än man förväntat, säger Lars-Erik Alfredsson, produktionschef på Scandinavian Business Seating.
– Det är en ordentlig kompetenshöjning som är mycket viktig för företaget men också för individen. Det handlar inte bara om föreläsarna utan även samverkan med de andra deltagarna. Det här är den absolut största kompetenssatsningen vi gör detta år, säger VD Berndt Axelsson.

Logkomp är en utbildningssatsning där ett 40-tal företag i Jönköping, Nässjö och Vaggeryd får utbildning av personal till ett värde som motsvarar miljontals kronor. För Scandinavian Business Seatings del handlar det om utbildning till fler än 20 personer, inom såväl logistik och produktion som IT.
– Vi har satsat mycket på bland annat 5S- och Lean-utbildningarna, säger Lars-Erik Alfredsson.

Även Eldon har fått del av utbildningarna inom Logkomp-projektet. Sverigechef Anders Karlsved ser stora vinster med satsningen.
– Att tio-tolv personer får möjlighet att gå dessa kvalificerade utbildningar ger utvecklingskraft. I övervägande del har utbildningarna hållit mycket bra klass. Många i personalen har spontant kommit fram och uttryckt att de värderar utbildningen högt. Vi är glada över att vi fick den här chansen av Nässjö Näringsliv AB, säger han.

Claes Johansson, VD på Nässjö Näringsliv AB, ingår i den regionala styrgruppen för projektet.
– Det är oerhört roligt att vi via Logkomp-utbildningarna kan få utveckling i många av nässjöföretagen, säger han.

Logkomp finansieras av Europeiska Socialfonden och är ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Nässjö Näringsliv AB, Vaggeryds Näringslivsråd och Destination Jönköping. Under 2012 och en bit in i 2013 fortgår utbildningar och nätverk inom ramen för projektet som syftar till att öka tillväxten och konkurrenskraften hos regionens företag.