Montico satsar på tjänsteföretag

HR står för ”hitta rätt”. I alla fall enligt Montico, företaget som numera hittar rätt numera även på tjänstemannasidan.

montico

Montico har alltid varit starka på rekrytering och bemanning inom industrin. Nu gör de en storsatsning för att även vara den självklara rekryteringspartnern på tjänstemannasidan.
– Temporär bemanning ökar, inte minst på tjänstesidan, säger Jessica Lindberg, säljare, Montico.

Bemanning inom IT-branschen är ett område som växer. Klas Åkerskog, projektansvarig för IT-bemanning hos Montico, ser ett behov av IT-kompetens inte minst på Höglandet, där flera företag i branschen går framåt.
– Jag har arbetat inom såväl bemanning som IT tidigare och får möjlighet att kombinera dessa två. Det är viktigt att ha goda IT-kunskaper för att kunna rekrytera personal inom detta område. Sedan är det viktigt att man är lokalt förankrad, att man har kännedom om det lokala näringslivsklimatet, säger han.

Något som märks tydligare och tydligare är att det inte endast är rätt kompetens och utbildning som arbetsgivare efterlyser när man är på jakt efter ny personal. Personlighet är lika viktigt.
– När vi har fått en kravspecifikation gäller det att hitta någon med rätt kompetens, vilket känns ganska självklart, men vi måste även hitta någon som passar in i teamet rent personlighetsmässigt. Ett av våra redskap är en personlighetsanalys som fungerar som ett dialogverktyg när man gör djupintervju med kandidaten. Det vi är ute efter är att få fram vilka typer av personer som kompletterar varandra, hur personen fungerar rent socialt. Hur man kommunicerar, hur man uppfattas, hur man tenderar att agera i stressfulla sitiationer och så vidare. Det viktigaste är att man ställer frågor på rätt sätt så att man kommer fram till vem personen är men utan att glömma att säkerställa kompetensen, säger Lisa Eriksson, rekryteringskonsult.

Samtidigt som tjänstesektorn ökar för Monticos del, är de alltjämt en ledande spelare på kollektivsidan. Bland annat äger de 33 procent av den svenska utbildningsmarknaden när det gäller svetslicens. De finns på 24 orter i landet och behoven varierar från ort till ort – i Nässjö finns det just nu ett stort behov av truckförare.

Nyligen flyttade Montico sitt Nässjökontor till Fenixgallerian och hamnar ännu mer centralt än innan.
– Det är ett nytt fräscht kontor med mycket liv och rörelse i lokalerna, så det passar oss perfekt, avslutar Jessica Lindberg.